Translate

måndag 19 september 2022

Pentagon genomförde biologisk forskning i Ukraina på fattiga och patienter på psykiatriska sjukhus!

 
Historien upprepar sig i Ukraina: Pentagon genomförde biologisk forskning på fattiga och patienter på psykiatriska sjukhus!

Ryssland presenterade i Genève materiella bevis på USA:s militärbiologiska aktivitet i Ukraina

Av Dick Emanuelsson

TEGUCIGALPA / 2022-09-19 / USA-delegationen i Genève erkände att Pentagon, via sina forskningslaboratorium har utfört biologisk forskning i Ukraina på låginkomsttagare och patienter på psykiatriska sjukhus, uppgav chefen för de ryska radiologiska, kemiska och biologiska försvarsstyrkorna, generallöjtnant Igor Kirillov, till den ryska portalen Sputnik [1].

Det ryska försvarsministeriet presenterade i Genève samtidigt materiella bevis på verksamheten vid USA:s militära biolaboratorier i Ukraina, utan invändningar från någon av de närvarande delegationerna.

USA å sin sida medgav, enligt Sputnik att biologiska experiment utfördes såväl med fattiga ukrainska medborgare som försökspersoner, som patienter från psykiatriska kliniker, noterade Kirillov.

– Förklaringarna från USA och Ukraina var inte alls övertygande när det gäller utvinning av stammar och biomaterial från ukrainska medborgare, såväl som efterlevnad av etiska standarder när man genomför studier på militära, fattiga civila, såväl som ett av skikten av den mest utsatta befolkningen: patienter på psykiatriska kliniker, betonade det ryska överkommandot.

 

Guatemala: USA injicerade syfilis på psykiskt sjuka

I mitten av maj 2013 under en reportageresa i Guatemala fick jag nyheten som bekräftade anklagelserna från anhöriga till offren för 2082 guatemalanska medborgare. Anklagelserna från deras anhöriga och faktiskt några av offren som fortfarande var i livet var att de 2082 hade fungerat som Pentagons ”försökskaniner” under två år. Det var en anklagelse som de framfört under många år men där USA hade intagit en låg profil med målet att de drabbade successivt skulle dö. Och 2013 frikände USA sig själv för detta flagranta “krigsbrott”.


Guatemalas socialdemokratiske president Alvaro Colom karaktäriserade 2013 USA:s biologiska experiment i Guatemala som ”brott mot mänskligheten”. 


Det kan vara bra att ha denna bakgrund när vi nu ser hur USA försöker smita från sitt ansvar i Ukraina. Vita Huset skrattar nervöst och lämnar FN:s Säkerhetsråd när det, på Kinas och Rysslands initiativ debatterade frågan om det 20-tal biolaboratorier som Pentagon upprättade i Ukraina. I ledningen för dessa fanns där till och med president Bidens son Hunter, som satt i ledningen för de privata företag som är inblandade i hanteringen av dödliga patogener.

I Guatemala utförde USA:s Nationella Hälsovårdsinstitut medicinska experiment på 2082 prostituerade, fångar och mentalsjuka personer åren 1946-1948. De smittades på olika vägar med syfilis, gonorré och mjuk schanker [2]. Därefter injicerades de med penicillin, som då var relativt nytt. USA-ministeriets ansvarige var läkaren John Cutler, ökänd för ett liknande fall med syfilis på 600 svarta i delstaten Alabama 1932, ledde experimenten.

Det var först 2009 som fallet uppdagades när en medicinsk historiker, Wellesley College, upptäckte registren som USA-myndigheterna hade dolt under över 60 år. Guatemalas avgående socialdemokratiske president Alvaro Colom karaktäriserade fallet som ”brott mot mänskligheten”. Men Obama-administrationen sa i ett uttalande 2013 att stämningen mot USA-staten ”inte är juridiskt möjlig”, trots att Nürnbergkonventionen [3] förbjuder experiment med människor utan dess tillstånd.

USA:s feghet att stå för sina flagranta krigsbrott i världen är mer än känd för mänskligheten.

 

Israel har inte undertecknat konventionen

Kirillov påminde om toppmötet som den 5-9 september hölls på begäran av Ryssland om biologiska vapen för de länder som undertecknat Konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av bakteriologiska vapen och toxinvapen (BTWC) [4]. Mötet kom till efter att USA och Ukraina brutit mot artiklarna I och IV i nämnda konvention. Det ryska försvarsministeriet analyserade materialet som presenterades av företrädare för USA och Ukraina, dokument från andra länder som undertecknat konventionen och de gemensamma uttalandena och dokument som sammanfattar resultaten från toppmötet.

Ryssland ställde mer än 20 frågor relaterade till Washingtons och Kievs olagliga verksamhet, enligt konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av bakteriologiska vapen och toxinvapen (BTWC).

Totalt har 184 stater i världen undertecknat konventionen. Följande tio stater har inte undertecknat konventionen; Tchad, Komorerna, Djibouti, Eritrea, Israel, Kiribati, Mikronesien, Namibia, Syd-Sudan och Tuvalu.

 

Israel har vägrat ansluta sig till konventionen mot vapnen för bioterrorism

USA:s klena försvar

– Deltagarna på toppmötet fick kopior av autentiska dokument som tidigare nämnts av Rysslands försvarsministerium, samt materiella övervägande bevis som bekräftar (USA:s) genomförande av arbetet med militärbiologiska program i Ukraina, sa Kirillov.

Samme Kirillov påpekade att USA och Ukraina misslyckades med att presentera övertygande bevis för konventionens medlemmar som skulle bevisa att Pentagons samarbete med de ukrainska laboratorierna gynnade den epidemiologiska situationen i landet.

USA:s försvarsdepartement presenterade endast ett fåtal bilder på renoverade laboratorier, medan den epidemiologiska situationen i Ukraina har försämrats under de senaste 15 åren, vilket ju skulle vara förevändningen för USA:s närvaro i landet. Eller som colombianerna, mexikanerna och centralamerikanerna säger om USA:s antinarkotikabekämpning;

”Ju fler DEA-agenter [Drug Enforcement Administration] som kommer till landet, desto mer kokain produceras och exporteras det härifrån. Inte alls märkligt eftersom DEA är världens största drogkartell”!

 

Psykiatriskt sjuka USA:s ”försökskaniner”

Enligt Kirillov erkände USA det faktum att Ukraina exporterade biologiska patogener och material, samt deltog i etiskt tvivelaktiga experiment, ​​nämligen på militära och socialt utsatta grupper i den ukrainska befolkningen i likhet med patienter på psykiatriavdelningar. Han kritiserade USA:s försök att tona ner problemet genom att använda påståenden om att det inte inträffade ”ofta”.

Den ryske representanten betonade att ”ingen av delegationerna hade några tvivel om äktheten av de presenterade dokumenten”, bland annat dokumenten om ackumulering av patogent material i ukrainska laboratorier, inklusive Mechnikovinstitutets avdelning för peststudier. På Mechnikov-institutet förvarades således till exempel farliga biomaterial i trapphusen och det fanns inte något fungerande passersystem för patogener.

– Det här är ingen rättegång och vi sitter inte i ett förhör! var de ukrainska representanternas försvar.

– USA-delegationen erkände dessa fakta men hävdade att leveransen av prover av patogena biomaterial till USA ”inte var frekvent”, tillade Kirillov. Dessa delegationer (USA:s) svarade inte heller på varför de hade haft så bråttom att förstöra dokumenten om sin militär-biologiska verksamhet i Ukraina när Ryssland gick in i Ukraina den 24 februari 2022.

 

Några av Pentagons kända biolaboratorier.


Orolig Victoria Nuland i senatsförhör

Victoria Nuland är Joe Bidens vice utrikesminister och ansvarig inom State Departement för den ”euroasiatiska” delen, som inbegriper Ukraina. Hon deltog aktivt och odiplomatiskt i statskuppen på Maidantorget i februari 2014 där hon bland annat delade ut bröd till kuppmakarna. Men det viktigaste i hennes ”Operation Regimbyte Ukraina” var att organisera och finansiera ett kuppförsök som sedan 1990 har kostat USA:s skattebetalare fem miljarder dollar.

Nuland var förmodligen också en av State Departements spindlar i Pentagons biolaboratorier i Ukraina. Och det var med anledning av det som hon kallades in till ett senatsförhör den 7 mars i år. Senatorn och republikanen Marco Rubio ställde henne mot väggen i frågan om USA:s biolaboratorier på ukrainsk mark.

– Ukraina har. . .  ehh. . .installationer för biologisk forskning, eeehhh.. .. Just nu är vi oroade för att de ryska trupperna tar kontroll över denna dokumentation. Därför ARBETAR VI gemensamt med Ukraina för att dessa forskningsrapporter INTE hamnar i ryska händer [5].

 

USA-journalisten och författaren Dan Cohen är en amerikansk journalist och filmskapare baserad i Washington, D.C. Han är värd för Behind the Headlines twittrar att han begriper inte varför de stora medierna inte slår upp Nulands uppgifter om USA:s biolaboratorier i Ukraina.Ukraina ville stoppa Pentagon 2013

Att toppmötet den 5-9 september var av en så oerhörd viktig politiskt känsligt fråga visade sig vid närvaron av medlemsländerna. Endast 84 av de 184 medlemsländerna deltog i mötet i Geneve. Kirillov tror att det var ”av rädsla för USA:s reaktion och hotet om sanktioner som många länder avstod från att delta”. Dessutom krävde USA att de undertecknande länderna skulle göra en gemensam deklaration om den förment fredliga karaktären av programmet för att minska biologiska hot, och vissa länder gav faktiskt efter, sa den ryske delegaten till Sputnik.

– Under evenemanget agerade endast 43 delegationer, varav mer än hälften (22 stater) stödde den ryska ståndpunkten eller förklarade sig neutrala. Tjugoen stater, inklusive Ukraina, USA och de flesta av dess NATO-allierade, motsatte sig. Men till och med bland dem fanns det ingen enhällig åsikt, uppgav Kirillov.

Han hänvisar till dokumenten som bekräftar Ukrainas försök att avsluta samarbetet med USA:s DTRA-projekt, Defense Threat Reduction Agency [6] i april 2013. En kommission bestående av representanter för Ukrainas säkerhetstjänst, jordbruksministeriet och den statliga veterinärtjänsten för Ukraina fattade ett gemensamt beslut om det olämpliga i att fortsätta DTRA-projekt i Ukraina. Men USA:s administration gick vidare med sitt åläggande mot Kiev.

I ett brev från USA:s ambassadör i Ukraina, John Tefft, daterat den 8 februari 2013 krävde ambassadören att ministern för jordbrukspolitik skulle påverka sina underordnade att förlänga DTRA-projektet med ytterligare fyra år.

Elva månader senare, den 22 februari 2014 stod Victoria Nuland jublande på Maidantorget när de fascistiska stormtrupperna och allierade hade störtat den konstitutionella regeringen och arbetet i Pentagons biolaboratorier på ukrainsk mark kunde fortsätta med oförminskad hastighet.

Tills den 24 februari 2022.

Utdrag från 2003 års memorandum om Pentagons obligatoriska smittkoppsvaccinationsprogram. Som applicerades på all sin personal i Ukraina.
Klicka på bild för större format.


Framtiden för Konventionen

Rysslands har lagt tre förslag för att stärka CABT-konventionen om biologiska vapen och toxinvapen: en verifieringsmekanism, en vetenskaplig kommitté och rapportering om utländsk biologisk verksamhet.

– Det första förslaget är återupptagandet av förhandlingarna om ett rättsligt bindande protokoll till konventionen. Detta ska inkludera listor över mikroorganismer, toxiner och utrustning [liknande kontrollistorna i konventionen om kemiska vapen], som är uttömmande och har en mekanism som är effektiv som en verifieringsprocess. Låt mig påminna er om att utkastet till ett protokoll utarbetades av den internationella expertgruppen VEREX 2001, underströk Kirillov.

Det ryska försvarsministeriet anser också att det är nödvändigt att skapa en vetenskaplig rådgivande kommitté med bred geografisk representation och lika rättigheter för deltagarna, med respekt för den så kallade ”principen om 10”, enligt vilken ett beslut måste ta hänsyn till en alternativ synvinkel, även om den uttrycks av en enda stat.

– För det tredje är det utvidgningen av förtroendeåtgärder med den obligatoriska förklaringen från staterna om deras biologiska verksamhet utanför det nationella territoriet.

 

Placeringen av USA:s biolaboratorier

Kirillov säger att USA bygger upp sin kapacitet för biologiska vapen genom att upprätta laboratorier i utlandet nära gränserna där de samlar in stammar av mycket farliga mikroorganismer, under täckmantel av artikel X i Konventionen om biologiska vapen och toxinvapen om internationellt samarbete och informationsutbyte för fredliga ändamål.
Under presskonferensen betonade han att Ryssland upprepade gånger har förklarat den sanna naturen hos Pentagons biologiska vapenprogram. Även om det påstås att målen för USA:s militärbiologiska aktiviteter utanför USA är att övervaka infektionssjukdomar och hjälpa utvecklingsländer, är verkligheten att Washingtons militärbiologiska kapacitet byggs upp för att kringgå BTWC-åtaganden.

– Detta manifesteras i byggandet av militära laboratorier längs gränserna för [USA:s] geopolitiska motståndare; insamling av särskilt farliga och specifika stammar av mikroorganismer från vissa territorier; och testning av giftiga droger på människor, betonade Kirillov.

Han noterade också att exemplet med Ukraina visar att den deklarerade karaktären av USA:s verksamhet endast ytligt motsvarar artikel X i BTWC om Internationellt Samarbete och Informationsutbyte för Fredliga Ändamål.

– Som ett resultat av DTRA-projektet [i Ukraina] blev det ingen förbättring av sjukdomssituationen. Och situationen i länderna som gränsar till Ukraina har försämrats i många avseenden. Andra tecken saknades också på 'fredligt samarbete'.

 

NOTER:

[1] https://sputniknews.com/20220919/russian-defense-ministry-in-geneva-presents-evidence-of-us-military-biological-activity-in-ukraine-1100967042.html

[2] https://sv.wikipedia.org/wiki/Mjuk_schanker

[3] https://sv.wikipedia.org/wiki/Nürnbergkonventionen

[4] https://www.un.org/disarmament/biological-weapons/

[5] https://ukraina-donetsk.blogspot.com/2022/03/ukrainas-och-usas-biologiska.html

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Defense_Threat_Reduction_Agency