Translate

söndag 4 september 2022

USA-general: Förhandla med Ryssland annars kollapsar Ukrainas armé, Mr. Zelinski!

Det kan vara bättre att inleda förhandlingarna nu än senare, säger den amerikanske generalen, vilket ska tolkas att förhandla nu innan det är FÖR SENT!

 USA-general: Förhandla med Ryssland annars kollapsar Ukrainas armé, Mr. Zelinski!

Av Dick Emanuelsson

TEGUCIGALPA / 2022-09-04 / Den amerikanske brigadgeneralen Mark Kimmit ger egentligen Zelinski ett enda råd om han inte vill se sina väpnade styrkor sakta fragmenteras och tillintetgöras: Inled förhandlingar med Ryssland!

Det är sammanfattningen i ett uttalande som gjordes av f.d. brigadgeneralen Mark Kimmit i en intervju för The Wall Street Journal [1].

– Att inleda ett diplomatiskt avtal skulle vara obehagligt och kanske till synes defaitistiskt. Men det finns liten chans att ta sig ur den nuvarande [militära] återvändsgränden. Därför kan det vara bättre att inleda förhandlingarna nu än senare, säger den amerikanske generalen.

Han påminner om att Nato inte längre kan hantera vapentakten, eftersom de ukrainska styrkorna alltför ofta förlorar dem på slagfältet. Kimmitt är också övertygad om att minskningen av västerländska leveranser till Kiev kommer att få en katastrofal effekt på den ukrainska militären.

 

Fyra alternativ

I artikeln skisserar han på fyra alternativ och säger att varken Nato & USA eller Ryssland än så länge har tagit fram det verkligt tunga och högteknologiska artilleriet. Det krävs också en teknologisk kunskap, kännedom och erfarenhet att hantera dessa vapen som ukrainarna uppenbarligen inte har. Det tar dessutom tid för att utbilda soldater på vapnen, tid som Zelinski inte förfogar över. Innan dess kommer han tingas kapitulera.

I stället har Kimmitt fastnat för det fjärde alternativet som för Volodymyr Zelensky det mest irriterande, att driva på för en tillfällig diplomatisk resolution utan (eller med) territoriella eftergifter. ”Med Vladimir Putin kan det vara omöjligt”, tror Kimmitt, ”så länge båda sidor tror att de vinner – eller åtminstone inte förlorar – finns det få incitament att förhandla”.

– Ändå måste Mr. Zelensky inse att minskande tillförsel (av vapen m.m.) skulle ha en katastrofal effekt på hans armé, inte bara för operationer på slagfältet utan för budskapet om minskat stöd utifrån skulle sända till folket i Ukraina. Att inleda den diplomatiska [förhandlings-]resolutionen skulle vara osmakligt och kanske ses som defaitistiskt. Men eftersom det är liten chans att ta sig ur det nuvarande morasset kan det vara bättre att förhandla nu än senare.

Menar alltså brigadgeneralen Mark Kimmitt.En ”heltäckande” syn

Han understryker vidare att i modern högintensiv krigföring är logistiken en svår akilleshäl.

– Bra träning, bra taktik och modiga soldater är avgörande, men utan vapen, mat och bränsle stannar arméer. Det kan vara vad som händer när slagfältet blir statiskt och ett genombrott ser osannolikt ut. Militären talar ofta om förmågan att se saker klart och heltäckande. Ser man in i en framtid av utdraget krig, minskande högteknologiska system och ökande offer, måste Mr. Zelensky och NATO möta tuffa beslut innan dessa beslut tvingas på dem.

Mycket förnuftet sagt av den pensionerade brigadgeneralen från USA-armén som också har tjänstgjort som biträdande utrikesminister för politisk-militära angelägenheter, 2008-09.

[1] Logistic Peril for NATO Weapons to Ukraine.
Dwindling stocks of leading-edge systems probably will mean more casualties.
https://www.wsj.com/articles/logistic-peril-for-nato-in-ukraine-defense-production-act-weapons-diplomatic-resolution-stockpiles-himars-atacm-missiles-moscow-11661888523