Translate

lördag 6 augusti 2022

Buren den svenske legosoldaten Mathias Gustavsson ska sitta i under rättegången där han riskerar dödsstraff


MATHIAS GUSTAVSSON, legosoldat i tjänst hos det nazistiska Azov-regementet som kapitulerade i mitten av maj vid stålverket Azovstal, staden Mariupol. Han riskerar nu dödsstraff. Wikipedia beskriver Azovbataljonen som "nynazistisk, rasistisk, antikommunistisk, antisemitisk". Men Dagens Nyheter och övriga svenska och europeiska medier har gradvist tonat ner den ideologiska basen och i stället "naturaliserat" denna fascistiska rörelse i likhet med vad som skedde under Hitlers tillträde i början av 1930-talet och ett decennium framöver. FOTO: RT.

 Buren den svenske legosoldaten Mathias Gustavsson ska sitta i under rättegången där han riskerar dödsstraff

Av Dick Emanuelsson

TEGUCIGALPA / 2022-08-06 / Om en dryg vecka inleds rättegången mot den nazistiska Azovbataljonen som den svenske legosoldaten Mathias Gustavsson tillhör.

Det uppger Telegramkanalen ”Irina” och skriver att burarna där de tillfångatagna ska placeras under rättegången nu förbereds (se bild).

Sammanlagt sitter över 2000 Azovsoldater fängslade och kommer att rannsakas i omgångar. De kapitulerade den 17 maj efter att ha förskansat sig under 82 dagar i underjorden i stålverket Azovstal.

 

MEN DET ÄR INTE BARA DE UKRAINSKA FASCISTERNA som ställs inför rätta. Deras utländska vapenbröder, bland dem svensken och legosoldaten Mathias Gustavsson, som tillhör Azovbataljonen kommer ställas inför rätta i ”mitten av augusti”.

”I juni tillkännagavs att rättegången mot ukrainska krigsförbrytare kommer att äga rum i Mariupol under andra halvan av augusti och kommer att ingå i en serie öppna rättegångar som äger rum på Folkrepubliken Donetsks (DPR) territorium mot ukrainska nazister från Azov och Ukrainas väpnade styrkor, samt utländska legosoldater”, skriver Irina.

Hur många svenska legosoldater opererar under Azovbatajonen eller de tre-fyra andra nazistiska regementena som ingår i den ukrainska armén är svårt att få en exakt siffra på.

Men Wikipedia ger oss en fingervisning om hur medier och politiska maktcentra var djupt skeptiska mot Azavbataljonen efter statskuppen 2014 i Kiev:

”Dock finns det ingen riktigt tillförlitlig statistik över antalet svenskar som befinner sig i strid. Det kan röra sig om uppemot hundratalet individer, vilket enligt Säpos uttalande i augusti antagligen inte är för högt räknat. Den 22 november 2014 uppgav Säpos chef Anders Thornberg att ett 30-tal individer från svenska extremhögern har rest till Ukraina för att delta i nationalisternas kamp mot Ryssland” [1].

Under mellanrubriken ”Motsägelsefulla internationella reaktioner”, konstaterar samma Wikipedia följande:

”Militärsamarbeten: 2015 USA och Kanada meddelar, att Azov-Bataljonens medlemmar inte får ta del av den utbildning som man vill ge den ukrainska armén, på grund av enhetens nynazistiska kontakter. 2016 lättade dock USA på stoppet från 2015, efter påtryckningar från Pentagon (SIC!).

Facebook/ Meta: 2019 meddelade Facebook, att man ville utesluta bataljonen från sin plattform. Man ställde enheten på samma skyddsnivå som Ku Klux Klan eller terrororganisationen IS. Blockeringen skulle även innefatta användare som lovordade enheten och dess insatser.

Den 24 februari 2022, samma dag som Ryssland inledde sin invasion av Ukraina, meddelade Meta att man skulle komma att göra ett litet undantag och tillåta att Azov-bataljonen beröms på Facebook för sina insatser” (¡SIC!).

Denna gradvisa förvandling av fullblodsnazister till vanliga enkla ”soldater”, som Dagens Nyheters Clas Swahn beskriver Azovbataljonens medlemmar augusti 2022, är en bekräftelse på hur hela mainstreammedia har accepterat och till och med hyllar den paramilitära dödsskvadron som terroriserade Donbass´ befolkning under åtta år.

Nu ska den sitta i ”Buren” under rättegången då fascisterna ska rannsakas och dess offer sedan 2014 ska framträda och ge sina vittnesmål.

Läs mer:

LEGOSOLDATER I UKRAINA (1-3)

1:a delen:

LEGOSOLDATER I UKRAINA [1-2]
Hundra danskar i Ukraina ”hjälper oss att döda fienden”, säger Ukrainas ambassadör i Köpenhamn!
https://ukraina-donetsk.blogspot.com/2022/06/legosoldater-i-ukraina-1-3-hundra.html

2:a delen:

LEGOSOLDATER I UKRAINA [2-3]:
Spanien 1936, Donbass 2014-2022. Från Asturien och Murcia till Donbass
https://ukraina-donetsk.blogspot.com/2022/06/legosoldater-i-ukraina-2-3-spanien-1936.html

LEGOSOLDATER I UKRAINA [3-3]
Varför reser Sveriges och Europas nazister till Kiev?
https://ukraina-donetsk.blogspot.com/2022/06/legosoldater-i-ukraina-3-3-varfor-reser.html

 

 

KONTAKT:

E-post: dickema@gmail.com

Blog: https://dickema24.blogspot.com/?m=0

YouTube: https://youtube.com/c/DickEmanuelsson

Vimeo: https://vimeo.com/dickmirian

Twitter: @EmanuelssonDick

Telegram (sve): https://t.me/dickema51

Telegram (esp): https://t.me/dickem

Amnesty: ”Ukrainsk stridstaktik äventyrar civilas säkerhet”

 En ny Amnesty-rapport [1] som tar upp EN sida av Zelinskiregimens brott i kriget men glömmer bombningarna av civila och offentliga institutioner.  Som dessutom pågick INNAN den 24 februari, från 2014-2022. Men rapporten är viktig för den anklagar Zelinskiregimen för krigsbrott, enligt Genevèkonventionen om krigsregler från 1949.


”Ukrainsk stridstaktik äventyrar civilas säkerhet”

Ovanstående citat är rubriken på den rapport som Amnesty International publicerade i förrgår, den 3 augusti, 2022. Rapporten väckte ett ramaskri och Zelinski själv lät som Bush Jr. när han efter (själv)attentatet den 11 september 2001 uttalade: ”Antingen är ni FÖR oss eller MOT oss”!

Rapporten tar upp en del av brotten mot den Internationella Humanitära Rätten, som, enligt Wikipedia [1] handlar om ”den fjärde Genèvekonventionen (1949) som ska skydda civilbefolkningen (icke-kombattanter) under krigstid”.

Men Amnestys rapport bekräftar vad kritikerna av Zelinskiregimen har hävdat sedan den andra veckan av kriget; den ukrainska krigsmakten går in i de civila samhällsområdena så som bostadsområden, sjukhus, daghem, skolor och förvandlar dem till militära garnisoner, militära logement och rena militära kommandocentraler.

 

JAG MINNS MINA ÅR som reporter i Colombia (2000-2005) där militären och polisen kritiserades av människorättsorganisationerna för att de väpnade styrkorna, som i Colombia omfattar också poliskåren placerar sina regementen, garnisoner, militärbaser eller polisstationer i stadskärnorna.

I städerna Arauquíta och Saravena, i länet Arauca vid gränsen mot Venezuela hade polisen sin bas i centrum som FARC- och ELN-gerillan besköt med sitt eget tillverkade artilleri, som inte hade en speciell bra träffsäkerhet. Runt polisstationerna hade den militariserade polisen byggt fortifikationer av sandsäckar. Bostadshusen runt polisstationerna hade utrymts för att inte riskera livet.
I STADEN MARIUPOL, SOM VAR en av de första städerna som de ryska trupperna riktade in sig mot, förskansade sig och ockuperade den nazistiska Azovbataljonen, som ingår i de väpnade ukrainska styrkorna de tre översta våningarna i stadens alla höghusområden. Hyresgästerna beordrades till källaren och deras lägenheter kom att utnyttjas som stridsvärn av Azovbataljonen där deras prickskyttar hade en fantastisk militär utsikt- och position. De förvandlade dessa bostadshus till legitima militära mål och när de tvingades retirera inför den militära övermakten satte de eld på lägenheterna, berättar vittnena från dessa områden. Därav att dessa hus är utbrända.

Amnestys rapport är så till vida en bra rapport och slog ned som en obehaglig överraskning för de politiska och mediala krafter som bedrivit en hänsynslös kampanj till förmån för Zelinskiregimen. Denna å sin sida tappade huvudet och kontrollen och anklagade Amnesty för att vara ett språkrör för Putin, en befängd anklagelse.

Dick Emanuelsson, Tegucigalpa-Honduras

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/ukraine-ukrainian-fighting-tactics-endanger-civilians/

[1] Amnesty-rapporten
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/ukraine-ukrainian-fighting-tactics-endanger-civilians/

[2] Wikipedia, Genevèkonventionen, 1949
https://sv.wikipedia.org/wiki/Krigets_lagar


Nazistbataljonen Azov marscherar i Mariupol 2014 efter att ha ockuperat militärt den rysktalande staden. Därefter inleddes terrorn där tortyrkammare inrättades på stadens flygplats. Den 17 maj 2022 kapitulerade den och de ukrainska styrkorna som hade förskansat sig i underjorden i stadens stålverk, Azovstal. Då hade 80 procent av staden bostäder förstörts.


Amnesty-rapport: Ukrainsk stridstaktik äventyrar civilas säkerhet

  • Militärbaser inrättade i bostadsområden inklusive skolor och sjukhus
  • Attacker inledda från befolkade civila område
  • Sådana kränkningar rättfärdigar inte på något sätt Rysslands urskillningslösa attacker, som har dödat och skadat otaliga civila

Ukrainska styrkor har ställt civila i fara genom att etablera baser och använda vapensystem i befolkade bostadsområden, inklusive i skolor och sjukhus, när de avvärjde den ryska invasionen som började i februari, uppger Amnesty International idag. 

Sådan taktik bryter mot internationell humanitär rätt och äventyrar civila, eftersom de förvandlar civila föremål till militära mål. De efterföljande ryska attackerna i befolkade områden har dödat civila och förstört civil infrastruktur. 

”Vi har dokumenterat ett mönster av ukrainska styrkor som sätter civila i fara och bryter mot krigslagarna när de opererar i befolkade områden”, säger Agnès Callamard, Amnesty Internationals generalsekreterare. 

”Att vara i en defensiv position fritar inte den ukrainska militären från att respektera internationell humanitär rätt.”

Inte varje rysk attack som dokumenterats av Amnesty International följde dock detta mönster. På vissa andra platser där Amnesty International drog slutsatsen att Ryssland hade begått krigsförbrytelser, inklusive i vissa områden i staden Charkiv, hittade organisationen inga bevis för ukrainska styrkor som var belägna i de civila områden som olagligt var föremål för den ryska militären.

Mellan april och juli tillbringade Amnesty Internationals utredare flera veckor med  att undersöka ryska bombningar  i Charkiv-, Donbas- och Mykolaiv-regionerna. Organisationen inspekterade strejkplatser; intervjuade överlevande, vittnen och anhöriga till offer för attacker; och genomförde fjärranalys och vapenanalys. 

Under dessa undersökningar hittade utredare bevis på att ukrainska styrkor inledde attacker från befolkade bostadsområden och som baserat sig i civila byggnader i 19 städer och byar i regionerna. Organisationens Crisis Evidence Lab har analyserat satellitbilder för att ytterligare bekräfta några av dessa incidenter.

De flesta bostadsområden där soldater befann sig var kilometer bort från frontlinjerna. De fanns möjliga alternativ tillgängliga som inte skulle utsätta civilbefolkningen för fara – som militärbaser eller tättbevuxna områden i närheten, eller andra strukturer längre bort från bostadsområden. I de fall som den dokumenterade, har Amnesty International inte kännedom om att den ukrainska militären, som befann sig i de civila strukturerna i bostadsområdena hade bett eller hjälpt de civila att evakuera närliggande byggnader – ett misslyckande med att vidta alla möjliga försiktighetsåtgärder för att skydda civila.

 Video:
Ukrainska soldater härbärgerade i en skola:

Inleda bombningar från befolkade civila områden 

Överlevande och vittnen till ryska bombningar i Donbas-, Charkiv- och Mykolaiv-regionerna berättade för Amnesty Internationals utredare att den ukrainska militären hade opererat nära deras hem runt tidpunkten för bombningarna och utsatt områdena för vedergällningseld från ryska styrkor. Amnesty Internationals utredare bevittnade sådant beteende på många platser.

Internationell humanitär rätt kräver att alla parter i en konflikt undviker att lokalisera, i största möjliga utsträckning, militära mål inom eller nära tätbefolkade områden. Andra skyldigheter att skydda civila från effekterna av attacker inkluderar att avlägsna civila från närheten av militära mål och ge effektiv varning för attacker som kan påverka civilbefolkningen. 

Mamman till en 50-årig man som dödades i en raketattack den 10 juni i en by söder om Mykolaiv berättade för Amnesty International: ”Militären bodde i ett hus bredvid vårt hem och min son tog ofta med sig mat till soldaterna. Jag bad honom flera gånger att hålla sig borta därifrån eftersom jag var rädd för hans säkerhet. Den eftermiddagen, när bomben slog ned, var min son på gården till vårt hem och jag var i huset. Han dödades på plats. Hans kropp slets sönder. Vårt hem förstördes delvis.” Amnesty Internationals utredare hittade militär utrustning och uniformer i huset bredvid.

Mykola, som bor i ett höghusområde i en stadsdel i Lysychansk (Donbas), som upprepade gånger drabbades av ryska attacker som dödade minst en äldre man, sa till Amnesty International: ”Jag förstår inte varför vår militär skjuter från städerna och inte från landsbygden.”

En annan invånare, en 50-årig man, sa: ”Det finns definitivt militär aktivitet i grannskapet. När det skjuts härifrån hör vi strax efteråt eldgivning utifrån (d.v.s. från de ryska styrkorna, red. anm.).”

Amnesty Internationals utredare såg hur soldater använde ett bostadshus cirka 20 meter från ingången till det underjordiska skydd som användes av de boende där den äldre mannen dödades.

I en stad i Donbas den 6 maj använde ryska styrkor allmänt förbjudna och i sig urskillningslösa klustervapen över ett område med mestadels en- eller tvåvåningshus där ukrainska styrkor opererade med artilleri. Splitter skadade väggarna i huset där Anna, 70, bor med sin son och 95-åriga mamma. 

Anna sa: ”Splitter flög genom dörrarna. Jag var inne. Det ukrainska artilleriet var nära mitt fält... Soldaterna var bakom fältet, bakom huset... Jag såg dem komma in och ut... sedan började kriget... Min mamma är... förlamad, så jag kunde inte fly.”

I början av juli skadades en lantarbetare när ryska styrkor slog till mot ett jordbrukslager i Mykolaiv-området. Timmar efter bomben bevittnade Amnesty Internationals utredare närvaron av ukrainsk militärpersonal och fordon i spannmålslagringsområdet, och vittnen bekräftade att militären hade använt lagret, som ligger tvärs över vägen från en gård där civila bor och arbetar.

Medan Amnesty Internationals utredare undersökte skador på bostadshus och angränsande offentliga byggnader i Charkiv och i byar i Donbas och öster om Mykolaiv, hörde de utgående eldgivning från ukrainska militära positioner i närheten.

I Bakhmut berättade flera invånare för Amnesty International att den ukrainska militären hade använt en byggnad knappt 20 meter tvärs över gatan från ett bostadshus. Den 18 maj träffade en rysk missil byggnadens framsida och förstörde delvis fem lägenheter och skadade närliggande byggnader. Kateryna, en invånare som överlevde bomben, sa: ”Jag förstod inte vad som hände. [Det var] krossade fönster och mycket damm i mitt hem... Jag stannade här för att min mamma inte ville gå. Hon har hälsoproblem.”

Tre invånare berättade för Amnesty International att före bombningen hade ukrainska styrkor använt en byggnad tvärs över gatan från den bombade byggnaden och att två militärlastbilar stod parkerade framför ett annat hus som skadades när missilen träffade. Amnesty Internationals utredare hittade tecken på militär närvaro i och utanför byggnaden, inklusive sandsäckar och svarta plastdukar som täckte fönstren, såväl som ny USA-tillverkad första hjälpen-utrustning.

”Vi har inget att säga till om vad militären gör, men vi betalar priset”, säger en invånare vars hem också skadades i bombningen till Amnesty International.


Video: Två sjukhus i Donetsk, Folkrepublikens huvudstad med samma namn beskjutna. Den 5 augusti besköts sjukhuset No.17 i Kuibyshevsky-distriktet. Sjukhuset i Mariupol ockuperades av Azovbataljonen där patienter och personal kastades ut och sjukhuset förvandlades till ett stridsvärn.

Militärbaser på sjukhus

Amnesty Internationals utredare såg att ukrainska styrkor använde sjukhus som de facto  militärbaser på fem platser. I två städer vilade dussintals soldater, malde omkring och åt måltider på sjukhus. I en annan stad sköt soldater från och belägna nära sjukhuset.

Ett ryskt flyganfall den 28 april skadade två anställda vid ett medicinskt laboratorium i en förort till Charkiv efter att ukrainska styrkor hade upprättat en bas i området.

Att använda sjukhus för militära ändamål är ett tydligt brott mot internationell humanitär rätt.

 
"Marianna, offer för det ryska folkmordet", skrev den spanska portalen "El Español", precis som den förkrossande majoriteten av väst´s medier. Men verkligheten var den motsatta, som det mesta i medierapporteringen om kriget i Ukraina. Mariana, i en intervju efter att hon fött och kommit i frihet talade ut, i likhet med oräkneligt antal vittnen som upplevde hur läkare, sjuksköterskor och patienter kördes ut från sjukhuset som förvandlades av Azovbataljonen till ett stridsvärn. Flagranta brott mot Genevèkonventionens fjärde artikel från Konventionen 1949. BB-sjukhuset i bakgrunden som den ukrainska armén förvandlade till en ny krigsfront.
Militärbaser i skolor

Den ukrainska militären har rutinmässigt upprättat baser i skolor i städer och byar i Donbas och i Mykolaiv-området. Skolor har varit tillfälligt stängda för elever sedan konflikten började, men i de flesta fall låg byggnaderna nära befolkade civila stadsdelar. 

Vid 22 av 29 besökta skolor hittade Amnesty Internationals utredare antingen soldater som använde lokalerna eller hittade bevis på nuvarande eller tidigare militär aktivitet – inklusive närvaron av militära uniformer, kasserad ammunition, arméns ransoneringspaket och militärfordon. 

Ryska styrkor slog till mot många av de skolor som används av ukrainska styrkor. I minst tre städer flyttade ukrainska soldater till andra skolor i närheten efter rysk bombning av skolorna, vilket satte de omgivande stadsdelarna i riskzonen för liknande attacker.

I en stad öster om Odesa bevittnade Amnesty International ett brett mönster av ukrainska soldater som använde civila områden för logi och som rastplatser, inklusive att parkera pansarfordon under träd i endast civila bostadsområden och använda två skolor i tätbefolkade bostadsområden. Ryska attacker nära skolorna dödade och skadade flera civila mellan april och slutet av juni – inklusive ett barn och en äldre kvinna dödades i en raketattack mot deras hem den 28 juni.

I Bakhmut använde ukrainska styrkor en universitetsbyggnad som bas när en rysk attack inträffade den 21 maj och enligt uppgift dödade sju soldater. Universitetet ligger i anslutning till ett höghus som skadades i bombningen, tillsammans med andra civila hem cirka 50 meter bort. Amnesty Internationals utredare hittade resterna av ett militärfordon på innergården till den bombade universitetsbyggnaden.

Internationell humanitär rätt förbjuder inte specifikt parter i en konflikt att förlägga sig i skolor som inte är i session. Militärer har dock en skyldighet att undvika att använda skolor som ligger i närheten av hus eller flerbostadshus fulla av civila, vilket sätter dessa liv på spel, om det inte finns ett tvingande militärt behov. Om de gör det bör de varna civila och vid behov hjälpa dem att evakuera. Detta verkade inte ha hänt i de fall som granskats av Amnesty International. 

Väpnade konflikter hämmar allvarligt barns rätt till utbildning, och militär användning av skolor kan resultera i förstörelse som ytterligare berövar barn denna rätt när kriget tar slut. Ukraina är ett av 114 länder som har godkänt  Safe Schools Declaration , ett avtal för att skydda utbildning i väpnade konflikter, som  tillåter parterna  att använda övergivna eller evakuerade skolor endast där det inte finns något hållbart alternativ. 

 

Urskillningslösa attacker av ryska styrkor 

Många av de ryska anfallen som Amnesty International dokumenterat under de senaste månaderna utfördes med i sig urskillningslösa vapen, inklusive internationellt förbjudna  klustervapen, eller med andra explosiva vapen med storområdeseffekter. Andra använde styrda vapen med olika nivåer av noggrannhet; i vissa fall var vapnen tillräckligt precisa för att rikta in sig på specifika föremål.

Den ukrainska militärens praxis att lokalisera militära mål inom befolkade områden motiverar inte på något sätt urskillningslösa ryska attacker. Alla parter i en konflikt måste hela tiden skilja mellan militära mål och civila föremål och vidta alla möjliga försiktighetsåtgärder, inklusive val av vapen, för att minimera civil skada. Urskillningslösa attacker som dödar eller skadar civila eller skadar civila föremål är krigsförbrytelser.

”Den ukrainska regeringen bör omedelbart se till att den placerar sina styrkor borta från befolkade områden, eller bör evakuera civila från områden där militären verkar. Militärer bör aldrig använda sjukhus för att engagera sig i krigföring, och bör endast använda skolor eller civila hem som en sista utväg när det inte finns några hållbara alternativ, säger Agnès Callamard. 

Amnesty International kontaktade det ukrainska försvarsministeriet med resultaten av forskningen den 29 juli 2022. Vid tidpunkten för publiceringen hade de ännu inte svarat.

Källa:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/ukraine-ukrainian-fighting-tactics-endanger-civilians/

 

KONTAKT:

E-post: dickema@gmail.com

Blog: https://dickema24.blogspot.com/?m=0

Facebook: https://www.facebook.com/dick.emanuelsson.3

YouTube: https://youtube.com/c/DickEmanuelsson

Vimeo: https://vimeo.com/dickmirian

Twitter: @EmanuelssonDick

Telegram (sve): https://t.me/dickema51

Telegram (esp): https://t.me/dickem

 


Andra gången som Ukraina bombar Europas största kärnkraftverk!

Ukraina bombar för andra gången kärnkraftverket i Zaporizjzja, Europas största. Och vad säger EU-kommissionen, Rosenbad och Damen på Arvfurstens palats? Hur hade det låtit om det hade det varit det motsatta förhållandet, att det var Ryssland som bombade kärnkraftverket med 20 granater av 152 millimeters kaliber? Ett haveri i Zaporizjzja kalkyleras vara tio gånger värre än Tjernobyl!

VIDEO:Andra gången som Ukraina bombar Europas största kärnkraftverk!

TEGUCIGALPA / 2022-08-06 / Den ukrainska armén genomförde tre attacker mot Europas största kärnkraftverk i Zaporizhia. Under bombningarna avfyrades totalt 20 stycken 152 mm granater, uppger det ryska försvarsdepartementet.

Som en följd av detta bröts två kraftöverföringsledningar som matar ett ställverk på 750 kilowatt, nödvändigt för säker drift av kraftenheterna. Dessutom utbröt en brand på platsen för bombningen.

En medlem av huvudrådet för administrationen av Zaporizhia-regionen, Vladimir Rogov, anklagade regimen i Kiev för att försöka orsaka en katastrof genom att störa reaktorernas kylsystem. Rogov uppmanade Internationella atomenergiorganet (IAEA) att skyndsamt ingripa i situationen och stoppa Ukrainas försök till terrorattacker mot kärnkraftverket.

Den ryska armén har skyddat kärnkraftverket i Zaporizhia, som ligger nära staden Energodar, sedan mars.

Det är den andra ukrainska bombattacken mot kärnkraftverket i Zaporizhia. Medierna manipulerar nyheten och förvandlar bödeln till offer och påstår att ”att ryska styrkor använder kärnkraftverket i Zaporizjzja som bas för sina attacker”, totalt huvudlöst och utan de minsta bevis för dessa allvarliga anklagelser. Till sitt stöd drar medierna fram ”tankesmedjor” i USA underställda Pentagon som ”tror” att ryssarna använder kärnkraftverket som ”bas”.

De ryska bombningarna av de ukrainska ställningarna sker till och med så långt som från fartyg i Svarta Havet med en precision på 8 centimeter.