Translate

onsdag 24 april 2024

Ukraina-Ryssland: ”Segraren ställer villkoren”


 Ukraina-Ryssland: ”Segraren ställer villkoren”

”Slå ut bron är ett slags psykodrama”

”JAG TILLBRINGADE TVÅ ÅR med att försöka förstå ukronazisterna, både politiskt och militärt. I det första är det inte möjligt. I det andra är det samma som i det första. Ah! men det som saknas är NATO, de europeiska ledarna och de gröna politiska dvärgarna från Washington, eftersom de är från en annan planet, de är bara tillgängliga på jorden”.

Så inleder den kubanske militäranalytikern Wofnon dagens krönika, som jag tycker är mycket läsvärd som motgift mot Paasikivis (och därmed DN:s syn) och SvT:s två guruer, dalmasen Bert Sundström och han med hästsvansen som jag aldrig minns namnet på.

Wofnon raljerar med kommentarerna från politiker och västmediernas ledar- och krönikörskribenter som återfått ”segeroptimismen” efter att Biden och kongressen enats om att skicka 61 miljarder dollar till en regim som är på god väg att kollapsa både politiskt men framför allt militärt.


Wofnon:

”I DETTA ÖGONBLICK FÖRUTSPÅR ALLA alienerade NATO:s oförmögenhet att erkänna krigets konkreta tillstånd. Sändningen av det och det, de långdistansmissiler på mer än 300 km, med vilka de kommer att slå ut Krimbron. Jag vet inte om de människorna tänker eller inte.

För det första är det inte klart att de kommer att leverera dem (missilerna med 300 km räckvidd). För det andra, om de levererar dem tror jag inte att det kommer att bli ett ansenligt antal. Och om de levererades behöver de massor av dessa missiler för att slå ut en bro.

Men varför bron? Enkelt. Det är en propagandanödvändighet.

Nåväl, låt mig förklara.

GENERALSTABEN FÖR RYSSLANDS särskilda militära operation i det som finns kvar av Ukraina, återfinns i Rostov-on-Don. Den viktigaste vägen går därifrån till ODESSA, ”M-14”. Det var huvudorsaken till att staden Mariupol intogs. Militären vet det, ja. De civila oroar sig mer för foton, selfies och sådana dumheter.

Den andra grejen de ignorerar är Azovhavet. Idag är det ett innanhav i den Ryska Federationen. Det sträcker sig från hamnarna i Krasnodar och Rostov, till Mariupol, Krim eller Berdyansk, dit alla typer av logistiska behov överförs och transporteras. Dessa människors (Zelinski&Co) besatthet av bron är ett slags psykodrama, antingen bodde några under en bro, eller så tror de att de kommer att hamna under den.

De har försökt två gånger, och två gånger har de misslyckats. Ett pålitligt bevis är Kherson-bron. De (Ukraina) försökte slå ut den 18 gånger. Men de lyckades aldrig. Vem sprängde bron? Ryska ingenjörer, när den inte längre var användbar, punkt slut. Sedan kommer de att göra en ny. De har erfarenhet, de gjorde också den som slogs ut.


UKRAINARNA KAMOUFLERAR SIG SOM Natoisterna och Natoisterna kamouflerar sig som ukrainarna i dumma och bysantinska ordspråk som inte bidrar med någonting alls. De hävdar, och de svär, att nästa år kommer de att göra en motoffensiv. Jag sa det häromdagen; det här kriget kommer inte att sluta i år, men det kommer att skisseras för nästa år på ett sådant sätt att ingen vill spendera en dollar mer. Dessutom kommer de inte att kunna.


UNDER TIDEN FORTSÄTTER UKRONAZISTERNA med sina sagor; 1991 års gränser, tillbakadragande av alla ryska trupper, etc., etc., etc. Jag tror att det kommer ett ögonblick när någon, och jag tror att det kommer att vara Trump som kommer att säga; ”det finns inga mer pengar, punkt slut”!

Acceptera den situation som kommer att inträffa i det ögonblicket. Och det ukrainska svaret kommer att vara negativt. Ja, då tvingas Ryssland avsluta sitt jobb.


FÖR TILLFÄLLET FINNS DET delegationer från Armenien och Azerbajdzjan som diskuterar de nya gränserna som ska accepteras av båda. Jag antar att ni redan vet vem som har kritan i handen för att dra gränsen. Naturligtvis Azerbajdzjan som vann kriget. När det händer slutar det med ett fredsavtal. Men vi måste vara tydliga; den som vinner sätter villkoren. Tycker du inte om det. Okey, då fortsätter vi där vi slutade och var var det?”


ESPAÑOL:

Ucrania-Rusia: “El ganador fija las condiciones”

“Derribar el puente es una especie de psicodrama”

Me pasé dos años tratando de entender a los ucronazis, tanto políticamente, como militarmente, en lo primero, aquello no es posible, y en lo segundo, es igual que en lo primero. Ah, pero falta, la OTAN, los líderes europeos y los enanitos verdes de Washington, porque esos, son de otro planeta, están prestados solamente en la tierra.

En estos momentos, todos los NAFOS enajenados, incapaces de reconocer el estado concreto de la guerra, pronostican el envío de esto y lo otro, los misiles de largo alcance, de más de 300 km, con el cual van a tumbar el puente de Kerch. Yo no sé si esa gente piensa o no, en primer lugar, no está claro que los vayan a enviar, en segundo lugar, si los envían, no creo que sea una cantidad considerable, y si fuese enviados, necesitan una tonelada de esos misiles para un puente, pero ¿por qué el puente?, es simple, es una necesidad de propaganda.

Bien, déjeme explicarle. El Estado Mayor de la Operación Especial Militar de Rusia en lo que queda de Ucrania, está en Rostov-On-Don. Pues bien, la carretera principal y la más importante, va desde allí hasta ODESSA, la M-14, esa fue la razón principal para la toma de Mariupol. Eso lo saben todos los militares, bueno, los civiles, se preocupan de las fotos, selfies, y boberías de esas.

Segunda cosa que obvian, el mar de Azov, hoy es un mar interior de la Federación de Rusia, en él transitan desde puertos de Krasnodar y Rostov, hasta Mariupol, Crimea o Berdyansk, donde se transporta, traslada, toda suerte de necesidad logística. La obsesión de esta gente por el puente, es una especie de psicodrama, o bien algunos vivieron bajo un puente, o piensan que van a terminar bajo el mismo.

2 veces lo han intentado, y dos veces han fallado. Una prueba fehaciente, el puente de Kherson, 18 veces trataron de tumbarlo, nunca lo lograron, ¿quién voló el puente?, ingenieros rusos, cuando ya no servía, punto, se acabó. Luego harán uno nuevo, si el otro también lo hicieron ellos.

Los ucranianos se camuflan de los OTANISTAS y los otanistas se camuflan con los ucranianos, en verborreas estúpidas y bizantinas que no les aporta nada de nada. Pretenden ellos, y lo juran, que el próximo año harán una contraofensiva, lo dije el otro día, esta guerra no va a terminar este año, pero va a dejarla perfilada para el próximo de manera tal, que ya nadie querrá gastar un centavo, además que no podrán.

Mientras los ucronazis volverán con sus cuentos de hadas, fronteras de 1991, retiro de todas las tropas rusas, etc., etc., etc. Pienso que habrá un momento en que alguien, y creo que será Trump, que dirá, no hay más dinero, punto, acepten la situación que estará en ese momento, y la respuesta ucraniana será negativa, pues entonces, Rusia terminará por la fuerza su trabajo.

En estos momentos, existen delegaciones de Armenia y Azerbaiyán que discuten las nuevas fronteras a aceptar por ambos, yo supongo que ya ustedes saben quién tiene el crayón en la mano para trazar la frontera, obvio, Azerbaiyán, quien gano la guerra. Cuando eso sucede, se termina con un acuerdo de Paz, pero hay que tenerlo claro, aquel que gana, pone las condiciones, ¿no te gusta?, entonces seguimos y punto.

 


Utväxling av barn Ryssland-Ukraina-Ryssland

 

Den ryska barnkommissionären Maria Lvova-Belova.


Utväxling av barn Ryssland-Ukraina-Ryssland

Men barnen som skulle till Kiev reste i stället till Tyskland

Bland dramatiska nyheter från slagfältet och diplomatiska rörelser har Ryssland meddelat ett avtal med Kiev för utväxling av 48 barn som fördrivits av kriget i Ukraina har slutits.

En överenskommelse som trots att det är framsteg inte rör det faktum att Internationella brottmålsdomstolen (ICC) utfärdade en arresteringsorder mot Rysslands president Vladimir Putin och den ryska barnkommissionären Maria Lvova-Belova, just för att ha evakuerat tusentals ukrainska barn till Ryssland på grund av kriget i Donbass, med förkrossande majoritet av rysktalande, skriver den kubanske militäranalytikern Wofnon.

”Vad avtalet döljer är den enorma västerländska cynismen, eftersom det sker ett utbyte av barn, både ukrainska barn som återvänder från Ryssland och andra ukrainska barn som kallar sig ryssar och reser till Ryssland. För tillfället finns det ingen arresteringsorder mot Zelinski utfärdad, än mindre mot Netanyahu trots att han har mördat 18 000 barn”.

”Putin har aldrig kidnappat, deporterat och brutit mot någon lag eller internationell lag. Alla vet att Donbass´ barn frivilligt åkte till Ryssland för att komma bort från striderna. 412 barn hade dödats av västerlandets krigsmaskiner i Donbass sedan statskuppen i Kiev i februari 2014”, skriver Wofnon och avrundar med sarkasm i orden:

”Det ironiska med den här nya situationen är att av de barn som repatrierades från Ryssland till Ukraina så ville ingen av dem åka till Ukraina utan alla åkte till Tyskland”!

Men jag tvivlar på att det sista INTE kommer stå i DN i morgon.


 

ESPAÑOL:

Entre las noticias dramáticas del campo de batalla y de los movimientos diplomáticos, Rusia ha anunciado un acuerdo con Kiev para el canje de 48 niños desplazados por la guerra en Ucrania. Un acuerdo que, pese a ser un avance, no tapa que contra el presidente ruso Vladimir Putin y la comisionada rusa para la infancia, María Lvova-Belova, emitió en 2023 una orden de arresto la Corte Penal Internacional (CPI) precisamente por deportar a miles de niños ucranianos a Rusia.

Lo que tapa es el tremendo cinismo occidental, puesto que hay un intercambio de niños, tanto unos ucranianos vuelven desde rusia, como ucranianos que se dicen rusos, se van a Rusia, y por el momento, no existe ninguna orden de arresto contra Zelenski, mucho menos contra Netanyahu, y ya son 18.000 niños asesinados.

Putin jamás ha secuestrado, deportado y violado ninguna ley o el derecho internacional, todo el mundo sabe que los niños del Donbass, partieron voluntariamente hacia Rusia para alejarse de los combates. 412 niños habían sido asesinados por los pollitos de occidente en el Donbass.

Lo divertido de esta situación, es que los niños esos que fueron repatriados, ninguno quiso irse a Ucrania y todos se fueron a Alemania.

La foto:

Comisionada rusa para la infancia, Maria Lvova-Belova


onsdag 17 april 2024

Svensk legosoldat rapporterad död i Ukraina

 
Svensk legosoldat rapporterad död i Ukraina

TEGUCIGALPA / 2024-04-17 / Den 36-årige Patrik Alexander Diaz, från Göteborg, Sverige uppges ha dödats den 14 mars när han och andra legosoldater trängde in på ryskt territorium. Det rapporterar Telegramkanalen 'TrackAnNaziMarc', som specialiserat sig på de tusentals utländska legosoldaterna på ukrainsk sida.

En medlem av Norman Brigade-enheten i Ukraina kallad `Horse´ publicerade den 14 april 2024 en bild med flaggor som visar namnen på eliminerade medlemmar i deras försök att tränga in på ryskt territorium i Belgorod, vilket ägde rum den 14 mars 2024. Händelsen fick stor publicitet i svenska medier och beskrevs som om ryska gerillastyrkor skulle ha utgjort det väpnade angreppet och trängt in på eget territorium för att ”befria Ryssland från diktatorn Putin”.

Nu skriver en medlem i Norman Brigade-enheten att det i själva verket var legosoldater, åtminstone en del av styrkan. Men de som organiserade intrånget var den ukrainska underrättelsetjänsten, menar den ryska sidan.

Patrik Alexander Diaz, 36.
De tre som rapporterats döda heter Hrulf, Grunt och Pat, enligt Telegramkanalen 'TrackAnNaziMarc'.

Mannen som representerade den svenska flaggan och ”kallades ”Pat” heter i själva verket Patrik Alexander Diaz, 36 år, från Göteborg, Sverige”, enligt portalen.

”Pat lyssnade inte på vårt råd att åka hem. Istället bytte han enhet, från `Sverige-banditer´, som utgör en del i [den nynazistiska] Azovbataljonen till banditerna i Norman Brigade-enheten”.

”Den 14 mars 2024 eliminerades `Pat´ i Belgorod-regionen i Ryssland tillsammans med Cedric Charles Hamm och Jean-François Ratelle”.

Källa: https://t.me/TrackAMerc/8866

Läs mer:

”LEGOSOLDATER I UKRAINA

söndag 17 december 2023
Ännu en svensk legosoldat död i Ukraina
https://ukraina-donetsk.blogspot.com/2023/12/annu-en-svensk-legosoldat-dod-i-ukraina.html

Fem svenskar uppsatta som legosoldater i Ukraina i en uppdaterad lista
https://ukraina-donetsk.blogspot.com/2023/11/fem-svenskar-uppsatta-som-legosoldater.html

[1-2] Hundra danskar i Ukraina ”hjälper oss att döda fienden”, säger Ukrainas ambassadör i Köpenhamn!
https://ukraina-donetsk.blogspot.com/2022/06/legosoldater-i-ukraina-1-3-hundra.html

[2-3]: Spanien 1936, Donbass 2014-2022. Från Asturien och Murcia till Donbass
https://ukraina-donetsk.blogspot.com/2022/06/legosoldater-i-ukraina-2-3-spanien-1936.html

[3-3] Varför reser Sveriges och Europas nazister till Kiev?
https://ukraina-donetsk.blogspot.com/2022/06/legosoldater-i-ukraina-3-3-varfor-reser.html