Translate

måndag 21 mars 2022

USA:s biologiska laboratorier och experiment i Ukraina

 

De USA-kontrollerade och finansierade Biolaboratorierna i Ukraina.USA:s biologiska laboratorier och experiment i Ukraina

I NEDANSTÅENDE ARTIKEL av den ryske skribenten VITALIY DIDENKO beskrivs delar av- och uppgifterna i det nätverk som USA har byggt upp, inte bara i Ukraina utan även i de förra sovjetrepublikerna Georgien, Kazakstan och Azerbajdzjan.

Frågan är delikat för USA:s politiska och militära myndigheter. Kina har upprepade gånger den senaste tiden krävt att USA ska redogöra för VAD dessa laboratorier arbetade med och farorna med de samma och att en oberoende internationell expertgrupp ska undersöka frågan.

Men Pentagon och Vita Huset vägrar.

I stället har ”Spindeln”, VICTORIA NULAND andats djupt när hon i senatsförhöret underströk vikten av att dokumenten i dessa laboratorier inte får komma under kontroll hos de ryska trupperna, vilket ett stort antal dokument de facto redan har gjort.

Nedanstående text kan sammanfattas i följande allvarliga punkter, som delvis också bygger på offentliga uppgifter från Ukraina.

 

·         Dödsfall orsakade av biolaboratorier: För ett år sedan, 2021 uppmärksammade den officiella Zelenski-webbplatsen att i Charkiv, där ett av Pentagons laboratorier finns, avled 20 ukrainska soldater 2016 och ytterligare 200 lades in på sjukhus under mystiska omständigheter. Charkiv ligger bara 30 kilometer från den ryska gränsen.

 

·         År 2019 bröt en okänd pestliknande sjukdom ut i Ukraina så till den grad att Ryssland var tvungen att kraftigt skärpa gränskontrollerna.

 

·         USA:s biolaboratorier finns dock inte bara i Ukraina och Georgien, utan också i Kazakstan och Azerbajdzjan, vilket bekräftades av USA:s vice utrikesminister Victoria Nuland.

 

·         Viktor Medvedchuk och Renat Kuzmin, medlemmar av det ukrainska parlamentariska partiet ”Opposition Platform - For Life”, försökte få konkreta svar från regeringen om USA:s biologiska experiment 2020. De hävdade att uppkomsten av amerikanska biolaboratorier i Ukraina och finansiering av projekt vid Ukrainas vetenskaps- och teknologicenter (STCU) ”sammanföll med flera utbrott av allvarliga infektionssjukdomar i landet”. Partiets och tio andra oppositionspartier förbjöds i lördags, den 19 mars, 2022.

 

·         Experiment med ukrainska soldater: I början av februari i år avslöjade den oberoende journalisten Dilyana Gaitanjeva, en bulgarisk utredningsspecialist, Mellanösternspecialist och grundare av Arms Watch-projektet, amerikanska biologiska experiment på allierade soldater i Ukraina och Georgien.

 

·         Enligt Dilyana Gaitanjevas information, har på ukrainskt territorium Defense Threat Reduction Agency (DTRA-USA) [1] finansierat ett projekt som involverar AFU(ukrainska)-soldater med kodnamnet ”UP-8”: ”Spridningen av viruset från Krim-Kongo hemorragisk feber (CCHF) och hantavirus i Ukraina och det eventuella behovet av en differentialdiagnos hos patienter med misstänkt leptospiros”.

 

·         DTRA-aktiviteter i Georgien och Ukraina omfattas av särskilda bilaterala avtal. Om DTRA-sponsrade forskares aktiviteter leder till dödsfall eller skada på lokalbefolkningen, ska DTRA INTE hållas ansvariga!

Dick Emanuelsson, Tegucigalpa-Honduras


Delar av de av rysk beslagtagna dokumenten från Pentagons Biolaboratorium på ukrainskt territorium. På den andra högra hälften USA-arméns experiment med syfilis i Guatemala på fångar, prostituerade men även de egna militärerna.


USA:s biologiska experiment i Ukraina

Av Vitaliy Didenko | Ukraine.ru
Källa: Radio La Primerisima, Managua-Nicaragua

En av de viktigaste frågorna som debatteras hett i samband med krisen i Ukraina är frågan om de Pentagon-drivna biolaboratorierna.

I synnerhet den ryske presidenten Vladimir Putin berörde detta ämne under sitt senaste tal och påpekade att flera experiment med farliga sjukdomar som coronavirus, mjältbrand, kolera, svinpest och andra hade utförts där.

”Spår av dessa program döljs kraftigt, men vi har anledning att tro att komponenter av kompletta biologiska vapen skapades i Ukraina”, sade Putin.

Den ryske FN-ambassadören Vasily Nebenzia sa tidigare att dokument hade gjorts tillgängliga för det ryska försvarsministeriet som bevisar att det finns ett nätverk av minst 30 biologiska laboratorier i Ukraina där farliga biologiska experiment genomfördes.

Enligt det ryska utrikesministeriet bestod nätverket av biologiska laboratorier på ukrainskt territorium av mer än 30 anläggningar.

Kineserna talade å sin sida om att det finns 26 amerikanska biolaboratorier i Ukraina, där farliga virus lagras och används av Washington för att genomföra militära biologiska program.

Pentagon är beställare av de arbeten som utförs i dem. Black and Veatch, ett militäranslutet företag, ett stort ingenjörsföretag baserat i Kansas City, Missouri, är involverat i projekten.

Kina har för övrigt varit aktivt involverat i processen och uppmanat USA att förklara de fakta som Ryssland påstår, så att en internationell verifieringsmekanism kan upprättas inom ramen för ”konventionen om biologiska vapen” (CAB). Det kinesiska utrikesministeriets talesman Zhao Lijian betonade att USA i decennier ständigt har anklagat andra länder för att inte uppfylla sina skyldigheter och stå emot internationella inspektioner.

Washington har till och med tillgripit sanktioner mot andra länder i denna fråga. I det här fallet är det nödvändigt att vara konsekvent istället för att försöka pressa med sin auktoritet och undvika att ta sitt eget ansvar.

Dödsfall orsakade av biolaboratorier

För ett år sedan, 2021, skapades en petition mot amerikanska biolabb i Ukraina på den officiella Zelenski-webbplatsen. Dokumentet noterade att i Charkiv, där ett av Pentagons laboratorier finns, dog 20 ukrainska soldater under mystiska omständigheter 2016, och ytterligare 200 lades in på sjukhus. Framställningen presenterar också data från 2019, året då ett utbrott av en okänd pestliknande sjukdom inträffade i Ukraina, till den grad att Ryssland var tvungen att kraftigt skärpa gränskontrollerna.

Omedelbart efter Sovjetunionens kollaps skyndade sig USA att beslagta före detta sovjetiska militärlaboratorier i Ukraina och andra postsovjetiska stater där man trodde att biologiska vapen utvecklades. Och naturligtvis hävdade alla att de gjorde det av globala säkerhetsskäl. Även om de i verkligheten fortsatte att arbeta med farliga patogener. Och varje år ägnade de sig åt att förbättra utrustning för att hantera patogener som kan orsaka dödliga sjukdomar. Dessa biolaboratorier fick tillstånd att för första gången verka i Ukraina under president Viktor Jusjtjenko. 2013, under Viktor Janukovitjs mandat, stängdes de, men sedan följde Euromaidan, varefter de återvände till arbetet.

USA:s biolaboratorier finns dock inte bara i Ukraina och Georgien, utan också i Kazakstan och Azerbajdzjan.

USA:s underutrikesminister Victoria Nuland bekräftade närvaron av biolabben och sa att utrikesdepartementet arbetar för att förhindra att prover som lagras där hamnar i ryska händer. Men inte bara det.

Ett dokument som publicerades på webbplatsen för United States Congressional Research Service den 11 mars 2022 säger att ”USA är involverat i biologisk säkerhet i Ukraina: program för samarbete och hotminskning” och noterar att, som en del av de relevanta programmen, säker centrala referenslaboratorier (CRL) för patogeninsamlingar har byggts i Azerbajdzjan, Ukraina och Kazakstan.” Det är uppenbart att amerikanerna behandlade Ukraina, liksom andra före detta sovjetrepubliker, med förakt och betraktade dem som föremål för kolonial exploatering. Eftersom dess invånare inte förtjänar nåd.

Medlemmar av det ukrainska parlamentariska partiet ”Opposition Platform - For Life”, Viktor Medvedchuk och Renat Kuzmin, försökte få konkreta svar från regeringen om USA:s biologiska experiment 2020. De hävdade att uppkomsten av amerikanska biolaboratorier i Ukraina och finansiering av projekt vid Ukrainas vetenskaps- och teknologicenter (STCU) ”sammanföll med flera utbrott av allvarliga infektionssjukdomar i landet”.

De myndigheter som sekretessbelagt denna information som svar på förfrågan från ställföreträdarna lämnade dock inga specifika uppgifter. Dessutom började de, med Washingtons tillstånd, införa illegala sanktioner mot oönskade politiker.

Experiment med ukrainska soldater

I början av februari i år avslöjade den oberoende journalisten Dilyana Gaitanjeva, en bulgarisk utredningsspecialist, Mellanösternspecialist och grundare av Arms Watch-projektet, amerikanska biologiska experiment på allierade soldater i Ukraina och Georgien.

Enligt sin information, på ukrainskt territorium har Defense Threat Reduction Agency (DTRA) finansierat ett projekt som involverar AFU(ukrainska)-soldater med kodnamnet ”UP-8”: ”Spridningen av viruset från Krim-Kongo hemorragisk feber (CCHF) och hantavirus i Ukraina och det eventuella behovet av en differentialdiagnos hos patienter med misstänkt leptospiros”.

(Redaktörens anmärkning: DTR, som grundades 1998 med huvudkontor i Fort Belvoir, Virginia, USA, ”är den enda Pentagon-organisationen som uteslutande fokuserar på att bekämpa och avskräcka massförstörelsevapen och framväxande hot”, enligt beskriver hon själv på sin hemsida).

En av DTRA-entreprenörerna som arbetade i Ukraina var CH2M Hill. Detta amerikanska företag tilldelades ett kontrakt på 22,8 miljoner dollar för perioden 2020-2023 för att renovera och utrusta två biolaboratorier: State Research Institute of Veterinary and Sanitary Laboratory Diagnostics and Experience (Kiev-regionen) och Regional Diagnostic Laboratory of the State Service of Ukraina för livsmedelssäkerhet och skydd av konsumenträttigheter (Odessa-regionen).

DTRA-aktiviteter i Georgien och Ukraina omfattas av särskilda bilaterala avtal enligt vilka, om DTRA-sponsrade forskares aktiviteter leder till dödsfall eller skada på lokalbefolkningen, inte ska hållas ansvariga.

Visst, under den ryska ”Militära Specialoperationen” i Ukraina kommer världssamfundet att utsättas för nya obehagliga fakta om USA:s farliga biologiska experiment och aktiviteter i strid med alla normer för internationell rätt, som denna världshegemon tillät sig genomföra.


USA frikänner sig själv för “krigsbrott”

Mellan 1946-1948 utförde USA:s Nationella Hälsovårdsinstitut medicinska experiment på 2082 prostituerade, fångar och mentalsjuka personer i Guatemala. De smittades på olika vägar med syfilis, gonorré och chancroide. Därefter injicerades de med penicillin, som då var relativt nytt. USA-ministeriets ansvarige var läkaren John Cutler, ökänd för ett liknande fall med syfilis på 600 svarta i delstaten Alabama 1932, ledde experimenten.

Det var först 2009 som fallet uppdagades när en medicinsk historiker, Wellesley College, upptäckte registren som USA-myndigheterna hade dolt under över 60 år. Guatemalas tidigare socialdemokratiske president Alvaro Colom karaktäriserade fallet som ”brott mot mänskligheten”. Men Obamaadminstrationen säger i ett uttalande att stämningen mot USA-staten inte är juridiskt möjlig, trots att Nurnbergskonventionen förbjuder experiment med människor utan dess tillstånd.

Dick Emanuelsson
Källa:
https://radiolaprimerisima.com/pensamiento-critico/los-experimentos-biologicos-de-eeuu-en-ucrania/


Guatemala: USA frikänner sig själv för “krigsbrott”

Mellan 1946-1948 utförde USA:s Nationella Hälsovårdsinstitut medicinska experiment på 2082 prostituerade, fångar och mentalsjuka personer i Guatemala. De smittades på olika vägar med syfilis, gonorré och chancroide. Därefter injicerades de med penicillin, som då var relativt nytt. USA-ministeriets ansvarige var läkaren John Cutler, ökänd för ett liknande fall med syfilis på 600 svarta i delstaten Alabama 1932, ledde experimenten.

Det var först 2009 som fallet uppdagades när en medicinsk historiker, Wellesley College, upptäckte registren som USA-myndigheterna hade dolt under över 60 år. Guatemalas tidigare socialdemokratiske president Alvaro Colom karaktäriserade fallet som ”brott mot mänskligheten”. Men Obamaadminstrationen säger i ett uttalande att stämningen mot USA-staten inte är juridiskt möjlig, trots att Nurnbergskonventionen förbjuder experiment med människor utan dess tillstånd.

Dick Emanuelsson

Nynazister blir politiskt och juridiskt rumsrena om de åker och krigar på Kievs sida i kriget mot Ryssland!

 

Mario Machado (i solglasögon och tatuerat hakkors i armen) och i den infällda bilden, den mördade Alcindo Monteiro. Nu kan fascisten Machado sälla sig till sina i Ukraina och slåss med dem mot Ryssland.Nynazister blir politiskt och juridiskt rumsrena om de åker och krigar på Kievs sida i kriget mot Ryssland!

En domstol i Portugal upphäver domslutet mot den ökände nynazisten MARIO MACHADO för att möjliggöra hans deltagande i kriget i Ukraina.

Mannen har för avsikt att åka till Ukraina i spetsen för en grupp på 20 portugiser och brasilianare för att ge ”humanitär hjälp” och vid behov slåss tillsammans med lokala trupper, rapporterar den portugisiska dagstidningen Diario do Noticias [1], en av Portugals mest renommerade dagstidningar, grundad 1864.

 

Deltog i ett mord

Den portugisiske fascisten är kopplad till flera högerextrema organisationer, inklusive den portugisiska grenen av den nynazistiska skinhead-föreningen Hammerskin Nation. Han är också grundare av de nynazistiska organisationerna National Front och Nova Ordem Social.

1997 dömdes han till fyra år och tre månaders fängelse för inblandning i ett mord och 2012 fick han ett fängelsestraff för rasdiskriminering, vapeninnehav och hot mot fysisk integritet.

Den senaste tiden har hans straff lindrats och han hade en obligatorisk plikt att anmäla sig till den lokala polisstationen var 15:e dag.

Men i fredags upphävde en domare vid Centraldomstolen (en slags HD i Portugal) för Kriminalundersökningar i Portugal beslutet efter att ha erbjudit sig att åka till Ukraina för att ge humanitär hjälp, uppger Diario do Noticias som tillägger att nu, medan han är utomlands, kommer han att vara befriad från tvångsåtgärden ”med tanke på den humanitära situationen i Ukraina och de syften som åberopats av den tilltalade för hans anspråk”, enligt domstolens beslut.

¡”VAYA con DIOS”! som katoliken säger.

 

Deltog i lynchningen av svarta

Men beslutet har orsakat en smärre opinionsstorm, hos människorätts- och antirasistgrupper i Portugal.

Föreningen `SOS Racismo´ i Portugal fördömde å sin sida den portugisiska domstolens beslut att häva de restriktiva åtgärderna mot Machado. Denne har ”lett och deltagit i olika högerextrema organisationer och som är ansvarig för otaliga brott (. . . ) Allt detta är vederbörligen dokumenterat, med hat och blod”, lyder en del i organisationens uttalande.

”Mario Machado var en av dem som [deltog] i lynchningen av svarta i Bairro Alto, Lissabon, natten då hans medbrottslingar mördade Alcindo Monteiro”.

”När en domare anser att Mario Machado, med tanke på allt detta, är en altruistisk humanist som kan befrias från att utöva sina skyldigheter och, enligt den tilltalade, åka till Ukraina för att ge humanitärt bistånd och vid behov kämpa tillsammans med ukrainska trupper, borde vi vara mycket oroliga”, hävdar SOS Racismo i sitt uttalande.

Enligt organisationen kan personen inte betraktas som en ”humanist”, ett påstående som skulle dementeras av alla hans offer.

”Rättvisan har legitimerat en nazist”! understryker SOS Racismo.

 

Nynazister politiskt rumsrena

”Mario Machado erbjöd sig inte att hjälpa krigsoffer. Han har aldrig gjort det i någon konflikt, från Syrien till Irak, från Palestina till Afghanistan. Mario Machado erbjuder sig att träffa en grupp nazister och undvika att svara för sina brott inför rättvisan”, är SOS Racismo´s slutsats av den uppseendeväckande domen i Portugal.

Är nu europeiska nynazister och bekräftade mördare politiskt och juridiskt rumsrena, om de inför domaren och myndigheterna uppger att de vill växla sitt straff i utbyte mot att ställa upp på Kievregimens sida?

Men varför beskrivs nu nazismens olika förgreningar, i Ukraina, Portugal och andra delar av världen med andra ”etiketter” än tidigare. New York Times betraktade 2019 Azov-bataljonen i Ukraina som nazistisk. I dag, mars 2022 är den ”nationalistisk”!

Dick Emanuelsson, Tegucigalpa-Honduras

[1] SOS Racismo acusa Justiça de "legitimar um nazi" Mário Machado
https://www.dn.pt/sociedade/sos-racismo-repudia-decisao-de-tribunal-a-pedido-de-mario-machado-14696635.html

Protestdemonstrationer i Lissabon mot mordet. Men varför skrevs det inte en rad om mordet utomlands medan en hel värld, helt berättigat, protesterade mot mordet på Georg Floyd? Och varför infinner sig inte denna världsopinion nu när mördaren Machado ska till Ukraina och ansluta sig till sina ukrainska "partikamrater"? 

 


torsdag 10 mars 2022

Om hur en USA-agent ser på USA:s PUTIN-PSYKOS: ”De sa en sak, men sedan gjorde de en annan”

Problemet med att fokusera på en individ som förkroppsligande av en nation, är att man försöker lösa fel problem. Rysslands pågående problem med Ukraina är större än Vladimir Putin", skriver SCOTT RITTER, för detta officer i USA:s marinkårsstyrkor och vapenkontrollant i Irak.”De sa en sak, men sedan gjorde de en annan”

Om hur SCOTT RITTER ser på Amerikas, som för övrigt även kan gälla Sveriges och Europas `PUTIN-PSYKOS´Problemet med att fokusera på en individ som förkroppsligande av en nation, är att man försöker lösa fel problem. Rysslands pågående problem med Ukraina är större än Vladimir Putin, och som sådan mycket mer komplexa när det gäller att definiera nationella mål och politiska gränser. Du kan inte lösa ett problem om du inte först exakt definierar problemet; genom att knyta Ukrainas problem till en man tar amerikanska beslutsfattare i själva verket fel problem. Denna frånkoppling från verkligheten förvärras ytterligare när man, som är fallet med majoriteten av de så kallade `ryska experterna´, som är vanliga i Amerika idag, försöker spela amatörpsykiater genom att komma in i den ryska ledarens sinne”.

 

RITTER ÄR EN FÖRE DETTA underrättelseofficer för US Marine Corps. Han tjänstgjorde i före detta Sovjetunionen för att genomföra vapenkontrollavtal, i Persiska viken under `Operation Desert Storm´ och i Irak för att övervaka nedrustningen av de påstådda massförstörelsevapen som inte fanns men som eventuellt existerade eller existerar på 26 hemliga biolaboratorier i Ukraina, finansierade och under kontroll av USA:s Pentagon, några bara några kilometer från den ryska gränsen.

Jag måste erkänna att jag bländas av hans klockrena snytingar mot de som i dag som ger sig ut för att vara ”Putin-kännare” och i andra hand ”Rysslands-experter”. Hans krönika i Consortium News [1] (Arlington-Washington) bör läsas av människor som ännu har ett uns av sans och förnuft i behåll och som inte helt och hållet har slukats av den masshysteri som gör människor oemottagliga och besatta för ett sansat meningsutbyte.

Istället för att undersöka perspektivet av ryska nationella säkerhetsintressen tror amerikanska tjänstemän felaktigt att den europeiska fredens öde ligger i händerna på en enda man: Vladimir Vladimirovich Putin, skriver Scott Ritter.

 

”Nej är NEJ”!

Ritter:

”Faktum är att alla ryska experter som är värda sitt salt vet vad Rysslands mål och målsättningar gentemot Ukraina är eftersom ryssarna berättade det för oss redan 2008. En av de få genuina ryska experterna i stånd att påverka politiken, CIA-chefen William Burns, skrev ner det hela skriftligt i en kabel (Wikileaks) från februari 2008 med titeln, helt enkelt; ”Njet betyder Njet” [2]!


CIA-chefen William Burns.


”Det råder ingen tvekan om att Putin är en mycket mäktig president med starka verkställande befogenheter. Men han är ingen diktator, och Ryssland är inte heller inrättat för att styras av en diktator. Problemet med att fokusera på en individ som förkroppsligande av en nation, är att man försöker lösa fel problem. Rysslands pågående problem med Ukraina är större än Vladimir Putin, och som sådan mycket mer komplexa när det gäller att definiera nationella mål och politiska gränser. Du kan inte lösa ett problem om du inte först exakt definierar problemet; genom att knyta Ukrainas problem till en man tar amerikanska beslutsfattare i själva verket fel problem”.

”Denna frånkoppling från verkligheten förvärras ytterligare när man, som är fallet med majoriteten av de så kallade `ryska experterna´ som är vanliga i Amerika idag, försöker spela amatörpsykiater genom att komma in i den ryska ledarens sinne”.

D.E.

Nedan en automatiserad översättning som är ganska hygglig. Originaltexten finns på:
https://consortiumnews.com/2022/02/02/americas-putin-psychosis/


Amerikas Putin-Psykos

Av Scott Ritter, Consortium News


Ordkriget mellan Ryssland och USA om Ukraina eskalerade ytterligare på tisdagen när Rysslands president Vladimir Putin för första gången svarade på USA:s skriftliga svar på Rysslands krav på säkerhetsgarantier som uttrycktes i form av ett par utkast till fördrag. lämnade in av Moskva till USA och Nato i december.

”Det är redan klart ... att de grundläggande ryska farhågorna ignorerades. Vi såg inte ett adekvat övervägande av våra tre nyckelkrav”, sa Putin vid en presskonferens som följde på hans möte med Ungerns premiärminister Viktor Orban i Moskva.

Putin sa att USA hade misslyckats med att ta ”tillräckligt hänsyn till våra tre nyckelkrav angående NATO-expansion, avstående från utplaceringen av slagvapensystem nära ryska gränser och återlämnandet av [NATO]-blockets militära infrastruktur i Europa till staten 1997, när grundlagen mellan Ryssland och Nato undertecknades.”

Han berättade i detalj vad han påstod var Natos långa historia av bedrägeri, och betonade på nytt 1990 års verbala åtagande från USA:s förre utrikesminister James Baker att NATO inte skulle expandera ”en tum” österut. ”De sa en sak, de gjorde en annan,” sa Putin. ”Som folk säger, de körde på oss, ja, de lurade oss helt enkelt.”

Med cirka 130 000 ryska soldater utplacerade i de västra och södra militärdistrikten som gränsar till Ukraina, och ytterligare 30 000 samlade i grannlandet Vitryssland, kämpar amerikanska beslutsfattare för att ta reda på vad Rysslands nästa drag kan vara, ett val som de flesta amerikanska beslutsfattare tror handlar om diplomati eller krig.

Istället för att undersöka situationen utifrån ryska nationella säkerhetsintressen, har dessa tjänstemän dock lagt ödet för europeisk fred och säkerhet i händerna på en enda individ: Vladimir Vladimirovich Putin.

 

En hel nations intressen

I en ny artikel i The Atlantic menar Tom Nichols att ”ingen vet verkligen varför Putin gör det här - eller om han verkligen tänker göra det överhuvudtaget. Det är osannolikt att hans egen inre krets ens har en bra läsning om sin chef.”

Till och med USA:s president, Joe Biden, bekände en känsla av frustration över att inte veta vad Putins mål är gentemot Ukraina. ”Jag ska vara helt ärlig mot dig,” sa Biden förra månaden , ”det är lite som att läsa teblad” när det kom till att förutsäga Putins nästa drag.

Det faktum att USA:s president är vilse när han bedömer Rysslands nästa drag angående Ukraina borde få alla berörda amerikaner att rysa i ryggen. En av huvudorsakerna till denna förvirring ligger i den betoning som Biden lade på vikten av bara vad Putin tänkte, i motsats till vad Rysslands legitima nationella säkerhetsintressen var.
Detta problem är inte unikt för den nuvarande omständigheten, utan är snarare en del av en nationell besatthet av Putin, mannen som undanröjer verkligheten att Ryssland är ett land vars intressen är större än någon enskild individ, oavsett hur länge tjänande eller mäktig.

Problemet med att fokusera på en individ som förkroppsligande av en nation är att man försöker lösa fel problem. Rysslands pågående problem med Ukraina är större än Vladimir Putin, och som sådan mycket mer komplexa när det gäller att definiera nationella mål och politiska gränser. Du kan inte lösa ett problem om du inte först exakt definierar problemet; genom att knyta Ukrainas problem till en man tar amerikanska beslutsfattare i själva verket fel problem.

Denna frånkoppling från verkligheten förvärras ytterligare när man, som är fallet med majoriteten av de så kallade ”ryska experterna” som är vanliga i Amerika idag, försöker spela amatörpsykiater genom att komma in i den ryska ledarens sinne.

Ta till exempel Michael McFaul, arkitekten bakom Barack Obamas ökända politik ”återställning” med Ryssland (en lite förtäckt ansträngning för att pressa Putin ur makten och ersätta honom med den skenbart mer följsamma Dmitrij Medvedev). Titeln på hans politiska memoar, From Cold War to Hot Peace: An American Ambassador in Putin's Russia säger allt. Om du tror att du har förmågan att definiera karaktären hos en hel nation genom persona av en enda namngiven individ, bör du kunna ge en viss inblick i den personens tänkande.

Men som McFaul själv erkände nyligen på MSNBC , ”Jag vill kategoriskt säga att jag inte vet vad Putin vill. Jag vet inte vad han har bestämt sig för. President Biden vet inte. Chefen för CIA [William Burns] vet inte. Jag tror inte att Sergej Lavrov vet det, utrikesministern.”

Ett ögonblick av ärlig ödmjukhet? Nej; McFaul fortsätter: ”Och utifrån min erfarenhet av att hantera Putin i förhandlingar, tror jag inte att han har fattat sitt eget beslut ännu. Jag tror att han gillar den här osäkerheten. Han gillar att vi alla pratar om, ni vet, att förhandla med oss ​​själva, komma med motförslag. Han gillar att titta på det.”

McFaul, som han själv erkänner, vet inte vad Putin vill, men han har fria åsikter om vad Putin tycker och gillar. Jag skulle respektfullt föreslå att om du känner en person tillräckligt väl för att offentligt pontificera sina tankar och önskningar, då vet du förmodligen vad de vill.

 

Perception över verkligheten

McFaul sa ärligt att han inte vet vad Putin vill; resten är helt enkelt spekulativt dravel, inte motiverat av någon genuin intellektuellt baserad nyfikenhet på Ryssland och mannen som fungerar som dess president, utan snarare behovet av att mata den amerikanska mainstream-medias aptit för en berättelse som inte utmanar ett Vita husets. som sätter tonen och innehållet i vad som går till nyheter baserat på inrikespolitiska imperativ i motsats till global geopolitisk verklighet.

Perception är allt; fakta betyder ingenting. Detta är Biden-administrationens mantra. Man behöver bara titta på Bidens telefonsamtal den 23 juli 2021 med Afghanistans dåvarande president Ashraf Ghani. ”Jag behöver inte berätta att uppfattningen runt om i världen och i delar av Afghanistan, tror jag, är att saker och ting inte går bra när det gäller kampen mot talibanerna”, sa Biden till den belägrade afghanska ledaren. ”Och det finns ett behov, oavsett om det är sant eller inte , det finns ett behov av att projicera en annan bild .”

Det faktum att USA:s presidentadministrationer, som en självklarhet, tillverkar en faktafri berättelse utformad för att vilseleda en inhemsk amerikansk publik borde inte komma som en chock för någon som har studerat den sjuka skärningspunkten mellan offentlig och utrikespolitik i USA sedan dess. slutet av andra världskriget.

I denna anda är ett av de centrala teman som vävs in i Ukraina-berättelsen den frenetiska karaktären hos beslutsfattandet av Vladimir Putin.

McFaul beskrev Rysslands beslagtagande av Krimhalvön 2014 som ett impulsivt drag av Putin, inte något som länge planerats, utan som sattes i kraft först efter den USA-stödda kuppen 2014 i Kiev. Denna tankegång var endemisk i Obama Vita huset där McFaul tjänstgjorde. Journalisten Susan Glasser, en långvarig kritiker av Putin, citerar en icke namngiven ”Obama-topptjänsteman” i sin artikel 2014 för Politico , ” Putin på soffan .”

”Jag hör folk säga att vi var naiva om Putin och att presidenten inte förstod Putin”, sa tjänstemannen. ”Nej. Vi hade en väldigt nykter, väldigt stålögd realistisk bedömning av Putin.”

Men sedan bevisade ”topptjänstemannen” att de inte gjorde det. ”Det handlar om en debatt som pågår i hans eget huvud”, konstaterade tjänstemannen. ”Han gör impulsiva, eller vågar jag säga irrationella , saker. Jag tror inte att han är den realistiska storstrateg som vissa människor beundransfullt tillskriver honom.”

Glasser sprang med temat och citerade David Remnick, redaktören för The New Yorker och Pulitzer Prize-vinnande författaren till Lenins grav , som, när han talade om Putin och Krim, förklarade: ”Jag tror att han har improviserat, agerat övertäckt och dumt , till och med på hans egna villkor.”

Stephen Sestanovich, USA:s övergripande ambassadör i fd Sovjetunionen från 1997 till 2001, fortsatte denna analys och noterade Putins ”dåliga omdöme, känslomässiga beslutsfattande , småaktiga resultatuppgörelser med liten omsorg om långsiktiga konsekvenser, ” innan han avslutade ”Men det är vintage Putin.”

Fiona Hill, till vänster om John Bolton, vid möte med Putin i Moskva, mars 2018. (Kremlin Photo).Även när medresenärer som Fiona Hill, som fungerade som den främsta kremlologen för både George W. Bush och Donald Trump, och Andrea Kendall-Taylor, en före detta CIA-analytiker som tjänstgjorde som biträdande nationell underrättelseofficer för Ryssland och Eurasien under Barack Obama, samlas för en pragmatisk bedömning av Ryssland , de är färgade av sin kollektiva Putin-centrerade inställning till allt som rör Ryssland.

Hill, författaren till Mr. Putin: Operative in the Kremlin , observerade nyligen att ”Med Putin är det alltid viktigt att förvänta sig det oväntade . Han ser till att han har en rad handlingsalternativ och olika sätt att utnyttja en situation för att utnyttja svaghet. Om all vår uppmärksamhet är på Ukraina, då kan hans nästa drag vara någon annanstans för att få oss ur balans och se hur vi reagerar.”

Kendall-Taylor, vars bedömningar av Putin och Ryssland regelbundet informerades för president Obama, vittnade inför kongressen 2019 att ”Även om Putins agerande på Krim och Syrien var utformade för att främja ett antal viktiga ryska mål, är det också troligt att Putins brist. av inhemska begränsningar ökade risknivån han var villig att acceptera för att uppnå dessa mål.”

Dessa två rutinerade ryska händer, båda mycket inflytelserika när det gäller att ge råd till seniora amerikanska beslutsfattare, från presidenten och nedåt, fortsätter båda berättelsen om Putin som en impulsiv, risktagande spelare, som fattar direkta beslut baserade på personlig intuition .

De, liksom alla andra så kallade ryska experter, har fel.

 

Hur policy skapas i Ryssland

Faktum är att alla ryska experter som är värda sitt salt vet vad Rysslands mål och målsättningar gentemot Ukraina är eftersom ryssarna berättade det för oss redan 2008. En av de få genuina ryska experterna i stånd att påverka politiken, CIA-chefen William Burns , skrev ner det hela skriftligt i en kabel från februari 2008 med titeln, helt enkelt, ”Njet betyder Njet: Rysslands röda linjer för NATO:s utvidgning.” Han skrev det medan han tjänstgjorde som USA:s ambassadör i Ryssland under president George W. Bushs administration.

Burns, som rapporterade om den ryska reaktionen på Nato-toppmötet 2008 där idén om medlemskap för Ukraina flöts upp, noterade att det ryska utrikesministeriet hade förklarat att ”en radikal ny expansion av Nato kan medföra en allvarlig politisk-militär förändring som oundvikligen kommer att påverka Rysslands säkerhetsintressen.”

Ryssarna framhöll att när det gällde Ukraina var Ryssland bundet av bilaterala förpliktelser som fastställdes i 1997 års fördrag om vänskap, samarbete och partnerskap där båda parter åtog sig att ”avstå från att delta i eller stödja några åtgärder som kan skada säkerheten för den andra sidan.” Ukrainas ”sannolika integration i Nato”, förklarade det ryska utrikesministeriet, ”skulle allvarligt komplicera de mångsidiga rysk-ukrainska relationerna” och att Ryssland ”måste vidta lämpliga åtgärder.”

Burns gav Bush-administrationen den ryska handboken om konsekvenserna om NATO skulle försöka gå vidare med medlemskap för Ukraina. Denna information var känd för McFaul, Hill, Kendall-Taylor och alla andra så kallade ”ryska experter”, men de misslyckades med att ta itu med den (vilket ytterligare förstärkte Putins påståenden om att ”grundläggande ryska oro ignorerades”).

Konceptet att Putin skulle agera ”impulsivt” 2014 till ett problem som beskrevs kortfattat och exakt 2008 av det ryska utrikesministeriet visar likaså en absolut ignorering av, eller okunnighet om, hur politiken utformas i Ryssland idag.

Det råder ingen tvekan om att Putin är en mycket mäktig president med starka verkställande befogenheter. Men han är ingen diktator, och Ryssland är inte heller inrättat för att styras av en diktator.


Kreml, Moskva.


Ryska politiken görs av professionella byråkratspecialister bosatta i den extremt täta permanenta ryska byråkratin . Dessa byråkrater, en del av den ryska tjänstemannaklassen, är ansvariga för att omvandla policyvägledning till detaljerade genomförandeplaner från vilka de resurser som behövs för genomförandet tilldelas, tillsammans med en tidslinje för slutförande av uppgiften.

Dessa genomförandeplaner sträcker sig över departement och är utformade för att beakta alla förutsebara variabler. Kort sagt, rysk politik är en biprodukt av en process som representerar den samordnade ansträngningen av en enorm byråkrati – raka motsatsen till den individuella ”impulsivitet” som McFaul, Hill, Kendall-Taylor och andra tillskriver Putin.

Planen som implementerades av Ryssland angående Krim 2014 föddes ur de ryska farhågor som uttrycktes 2008, och var inte knähäftiga reaktioner från en impulsiv, risktagande rysk president. Detsamma kan sägas om situationen i Ukraina i dag. Det faktum att Biden och hans nationella säkerhetsrådgivare är låsta till Putin som personifieringen av allt Ryssland tyder på ett grundläggande missförstånd av hur Ryssland fungerar eller – ännu värre – en medveten kampanj för perceptionshantering som syftar till att lura den amerikanska allmänheten om komplexiteten. och verkligheten i USA:s politiska mål.

Att få det fel när det gäller att definiera verkligheten för den politiska verkligheten i Ryssland idag går långt utöver att bara formulera dålig politik, som sedan implementeras inkompetent. USA överlåter initiativet till Ryssland och dess president. I slutet av dagen skulle man vara hårt pressad att ta fram ett fall där Vladimir Putins verkställande beslutsfattande befogenheter vida överstiger hans amerikanska motsvarighet.

Ryssarna har dock en dubbel fördel gentemot USA när det gäller genomförandet av politiken. Först och främst har de att göra med en chef som har stått vid rodret på det ryska fartyget i två decennier; Putin är oöverträffad när det kommer till kunskap om sitt regeringssystem och hur man får det att fungera. Till och med någon som Biden, med sina fyra plus decennier av regeringserfarenhet, fungerar som en rookie under sina första år i ämbetet, om inte av någon annan anledning än att han faktiskt är en rookie.

En amerikansk presidentadministration under sin första mandatperiod börjar bokstavligen från noll. Visserligen finns det en stående amerikansk statsförvaltning (en del kallar den en del av den ”djupa staten”) som ger en viss operativ konsekvens från administration till administration, men det kritiska ledarskapet för varje administration tillhandahålls av de politiskt utsedda. Till skillnad från Rysslands två decennier av konsekvent policyformulering och genomförande, har USA under samma tidsram sett fyra förändringar av administrationer, var och en med en radikalt annorlunda inställning till styrelseformer än sin föregångare.

 

En tillverkad berättelse

Den enda överensstämmelsen mellan förvaltningarna är behovet av att tillverka berättelser som används för att lugna en inhemsk valkrets om politik kopplad till det nationella försvaret och, i förlängningen, försvarsindustrin. Här har demoniseringen av Ryssland spelat en stor roll för att definiera USA:s försvarsbehov och, i förlängningen, införskaffandet av vapen.

Ingen administration har litat på att den amerikanska allmänheten engagerar sig i en faktabaserad nationell dialog om ”hotet” från Ryssland och, i förlängningen, det fortsatta behovet av Nato. Den främsta anledningen till detta är, om fakta presenterades tydligt, skulle ingen amerikan möjligen kunna stödja Natos fortsättning och därför inte stödja upphöjningen av Ryssland som ett hot värdigt hundratals miljarder av våra skattebetalares dollar.

På detta sätt kan USA frambringa en klass av partipolitiska ”experter” på Ryssland vars enda anspråk på verklig expertis är förmågan att anpassa sig till en berättelse utformad för att främja en lögn, i motsats till att söka sanningen. Förbi är de dagar då mästare i ryska studier, som den tidigare amerikanska ambassadören i Sovjetunionen, Jack Matlock, höll makten.

Till och med när USA producerade en kvalificerad rysk expert inom akademin, som den avlidne Stephen Cohen, förnekade mainstreammedia hans verkliga expertis genom att antingen överrösta hans budskap i ett hav av russofobisk propaganda som utspys av hans motstående nummer, eller helt enkelt ignorera honom. Istället får vi Michael McFaul's, Fiona Hill's och Andrea Kendall-Taylor's - akademiker vars enda anspråk på relevans är deras kollektiva omfamning av Putin som personifieringen av allt som plågar Ryssland i världen idag.

Amerikas beroende av denna underlägsna klass av ersättningsryska expertis har skapat en medfödd defekt i amerikanskt beslutsfattande för nationell säkerhet som bäst uttrycks som en variant av John Boyds OODA Loop. Boyd, en känd stridspilot, hävdade att han kunde skjuta ner vilken motståndare som helst inom fyrtio sekunder från en underlägesposition genom att använda en beslutscykel som han kallade ” OODA Loop ” (för observera, orientera, besluta, agera).

Kort sagt, genom att utföra sin beslutscykel snabbare än en motståndare, ”kom man in i” fiendens beslutscykel, vilket tvingade dem att reagera på dig och därigenom garantera deras bortgång.

OODA Loop har anpassats av olika icke-pilotorganisationer och enheter, från US Marines till företag, som en modell för att förbättra operativ effektivitet. Även om varken det ryska utrikesdepartementet eller det amerikanska utrikesdepartementet har anammat teorin, kan den användas som ett medel för jämförande analys när man bedömer effektiviteten av respektive policyformulering och implementeringscykler.
Tre faser

Ur observationssynpunkt är den grundläggande hyresgästen att samla in data med alla möjliga resurser. Ur ett ryskt perspektiv, när det gäller Ukraina och Nato, har Ryssland varit fokuserat på Natos politik, både uttryckt och genomförd, när det kommer till dess expansion österut och tillämpligheten av sådan expansion för Ukraina. Uppgifterna som samlats in av Ryssland är faktabaserade och fokuserade särskilt på det aktuella problemet, som är det potentiella hotet mot Ryssland av ukrainskt medlemskap i NATO.

USA fokuserar dock, med sitt Putin-centrerade tillvägagångssätt, på den ryske presidentens person, utan några försök att matcha observerade handlingar med något som liknar faktisk politik. Den insamlade informationen är av tabloidvariant, med fokus på hållning, manér och fotomöjligheter.

Även om Putin tillhandahåller en uppsjö av data i form av tal och utökade frågor och svar i pressen, går analysen från dessa tillfällen sällan djupare än att förvandla den ryske presidentens presentation till en tecknad skildring av ondska.

Nästa fas, orientering, styrs av data som samlats in under observationsfasen. Här kan ryssarna zooma in på USA/NATO:s tyngdpunkter så att säga – det som får den transatlantiska alliansen att fungera och det som kan orsaka problem.

Här har Ryssland förutspått möjliga politiska alternativ som kan eftersträvas av Nato som svar på en mängd olika politiska stimuli från Ryssland och spelat ut var och en för att hitta en rad åtgärder och reaktionsmöjligheter som bäst passar de ryska politiska målen.

USA fortsätter dock att fokusera på Putin och producerar material i bok-, artikel- och tv-format som attackerar den ryske presidentens karaktär samtidigt som man förnedrar Ryssland som nation (”Ryssland är inget annat än en bensinstation som maskerar sig som ett land” verkar vara ett populärt gipp .)

Genom att skapa en falsk berättelse byggd kring den absoluta karaktären av Putins kvasi-diktatoriska stat, har amerikanerna invaggat sig i en falsk känsla av självbelåtenhet som bygger på föreställningen om Putins impulsivitet som till sin natur inte kan förutsägas och som sådan inte kan förutsägas. avskräckas genom förebyggande åtgärder.

Den tredje fasen, beslut, är avgörande. Här väljer ryssarna, efter att ha samlat in data, bedömt dess värde och formulerat politiska alternativ som härrör från samma, det alternativ som bäst passar deras politiska mål. De har kontroll över tidtabellen och kan därför allokera tillräckliga resurser för uppgiften.

Amerikanerna, som jämförelse, förblir engagerade i verksamheten att förnedra ryssarna och deras president i produkter avsedda för inhemsk konsumtion och, som sådana, praktiskt taget värdelösa i verklighetens område.

Den sista fasen, handling, är där det ökända gummit möter vägen. Här har ryssarna initierat en process som inte bara får dem att arbeta vid en tid och plats som de själva väljer, utan också för att ha positionerat sig för att omedelbart påbörja nästa OODA Loop-cykel genom att ha lämpliga sensorer på plats för att samla in data om alla potentiella amerikanska reaktion så att nya beslutsalternativ snabbt kan förberedas och åtgärdas.

Amerikanerna uppmärksammas under tiden på en potentiell kris endast genom ryssarnas agerande. Amerikanerna initierar sin egen observationsprocess, men deras insamlingsmekanism, som är så fast rotad i Putins persona, är omedveten om komplexiteten och skiktningen av den ryska handlingen.

Ryssland, beväpnat med lyxen av tid och initiativ, kan isolera amerikanska handlingar när de äger rum, och påbörja en process av handling-reaktion som Ryssland kontrollerar.

Kort sagt, om det nuvarande diplomatiska engagemanget som äger rum mellan USA och Ryssland om Ukraina var ett hundslagsmål, skulle amerikanerna skjutas ner av ryssarna inom fyrtio sekunder, garanterat.

Ryssland verkar inte bara inom den amerikanska beslutscykeln – de kontrollerar den.

 

Propaganderad överensstämmelse

Även om det yttersta ansvaret för dålig politik vilar på den seniora beslutsfattaren – USA:s president – ​​råder det ingen tvekan om att successiva presidentadministrationer har varit dåligt betjänade av den nuvarande skörden av amerikanska kremlinologer, personifierad av McFaul, Hill, Kendall-Taylor och andra , som fick Putin att slå standarden för vad som godkändes för ryska studier.

Kort sagt, så länge som din världsbild av Ryssland överensstämde med Putin-basherna, välkomnades du in i klubben; om man däremot valde att ta ett mer nyanserat, faktabaserat förhållningssätt till ryska studier som gick utöver den ryske presidentens person, och utforskade komplexiteten i Ryssland efter kalla kriget, makterna som finns i regering, akademi och media skulle förvisa dig till papperskorgen av relevans.

Varje amerikansk medborgare borde inse att de har blivit dåligt betjänta av dessa slaviska tjänare av propaganderad konformitet, och den potentiella konsekvensen av deras kollektiva misslyckande – krig – stirrar oss alla i ansiktet.

Om vi ​​kan ta oss ur dessa svåra tider intakta, kommer det bara att bero på att ryssarna – inte Biden – valde en politisk väg som hade en livskraftig diplomatisk offramp.

Och om vi är så lyckligt lottade, så borde utövarna av denna Putin-psykos – McFaul's, Hill's, Kendall-Taylor och andra av deras gelikar – pekas ut för sin respektive roll i att föra Amerika till en sådan plats politiskt och behandlad. följaktligen — inga fler sinekurer, ingen mer tillgång, ingen mer trovärdighet.

Scott Ritter är en före detta underrättelseofficer för US Marine Corps som tjänstgjorde i fd Sovjetunionen för att genomföra vapenkontrollavtal, i Persiska viken under Operation Desert Storm och i Irak för att övervaka nedrustningen av massförstörelsevapen.

[1] America’s Putin Psychosis
https://consortiumnews.com/2022/02/02/americas-putin-psychosis/

[2] Njet betyder Njet: Rysslands röda linjer om Nato-utvidgning
https://cartagocat.wordpress.com/2022/03/04/njet-betyder-njet-rysslands-roda-linjer-om-nato-utvidgning/

  

Källa: https://consortiumnews.com/2022/02/02/americas-putin-psychosis/