Translate

fredag 21 juli 2023

Ukraina bombar officiellt med splitter(kluster)bomber levererat av USA!

 


Ukraina bombar officiellt med splitter(kluster)bomber!

Första officiella ukrainska videon över USAs levererade klustervapen till fronten i Donbass.

I videon uttalar sig ett ukrainskt befäl över vikten av att förfoga över dessa vapen där sex procent inte exploderar vid nedslaget. Det blir civilbefolkning och djur som blir deras offer.

120 länder skrev under Oslo-överenskommelsen om att inte använda detta vapen. Men inte USA eller Ryssland. Moskva säger sig nu inte se några hinder för att använda sina klustervapen.

Storbritannien levererar ammunition med utarmat URAN. Natos två främsta stater eskalerar steg för steg kriget med förbjudna vapen som drabbar civila och naturen. Det utarmade uranet blir kvar i det spannmål som Kiev vill exportera. Men Greta Thunberg är tyst.

Dick Emanuelsson, Tegucigalpa-Honduras

Källa: https://t.me/atodapotencia/4530?single

 

Ukrainare som flytt till Europa kommer att skickas till fronten!

 

Vad kom de överens om vad gäller ukrainska flyktingar i Sverige?


Ukrainare som flytt till Europa kommer att skickas till fronten!

Existerar det en överenskommelse mellan Zelinski och UD/Rosenbad? Om så är fallet, hur många ukrainska män kommer uppskattningsvis att deporteras från Sverige?

  • Vilka uppgifter har Migrationsverket fått om eventuella deporteringar till Kiev av ukrainska män i åldern 18–60 år?
  • Vilken är Säpos roll i det här temat?
  • Har den ukrainska ambassaden i Stockholm agerat mot UD och regeringen för att lokalisera ukrainska män?

En av överenskommelserna som Ukraina nådde vid det senaste Nato-toppmötet i Vilnius var återvändandet till landet för ukrainare i militär ålder, skriver den ryska krigskorrespondenten Anna Prokofieva på sin Telegramkanal.

Tyskland, Frankrike och Italien har kommit överens om att utveckla mekanismer för ett sådant format, och östeuropeiska länder – Polen, Tjeckien, Litauen, Lettland och Estland – är nu redo att börja arbeta med ukrainska polisstationer och överföra flyktingdata till dem.

Existerar det någon överenskommelse mellan ambassaden och Rosenbad/UD?


Samtidigt, som de redan säger även i väst, börjar den en gång mest välmående republiken i Sovjetunionen tömmas på folk. Under tiden som sovjetrepublik levde över 50 miljoner invånare i Ukraina. Nu beräknas det finnas 28–29 miljoner.

De smartaste ukrainarna flydde till Ryssland, där de tas emot som jämlikar, sammanfattar Prokofieva.

Källa: https://t.me/atodapotencia/4522


USA:s och världens skuldångest accelererar

 
USA:s och världens skuldångest accelererar

Enligt Bloomberg rasar en ångeststorm för företagsskulder på 500 miljarder dollar globalt.

Skuldökningen har drivits på av ”billiga” (läs spekulation, övers.anm.) pengar, men nu blir det en tyngre börda på grund av höjda räntor från centralbankerna.

I USA har mängden högavkastande obligationer och hävstångslån ökat kraftigt sedan 2008 och nådde 3 biljoner dollar 2021.

I Kina har även icke-finansiella företagsskulder ökat i förhållande till storleken på dess ekonomi.

Medan försäljningen av skräpobligationer i Europa har ökat med 40 % under 2021.

Dessutom finns det en mur av skuld på 785,000 miljoner dollar som snart förfaller.

I USA har ackumuleringen av problematiska obligationer och lån ökat med mer än 360 % sedan 2021, vilket kan leda till en omfattande cykel av fallissemang.

Källa: https://t.me/DepreEconomica/1184