Translate

fredag 23 september 2022

Vem hotar vem med kärnvapenkrig? Den ryska partiella mobiliseringen och Dagens Nyheters journalistiska pinsamma magplask


I vems tjänst står den dagstidning som på 1950-talet ville
få in Sverige i Nato och producera en egen atombomb?


Den ryska partiella mobiliseringen och Dagens Nyheters journalistiska pinsamma magplask

  • Vem hotar vem med kärnvapenkrig?
  • Massivt deltagande i dag i fyra befriade regioner i Ukraina om att ansluta sig till Ryssland.
  • Detta är bakgrunden till den ”Militära Specialoperationen”, befria Donbass från Kievregimens folkmordskrig som pågått under åtta år utan att DN eller medierna velat uppmärksamma det.


Några subjektiva reflektioner av Dick Emanuelsson

En journalistisk härdsmälta har drabbat stora delar av den svenska journalistkåren efter att den ryska regeringen fattade beslutet om att inkalla en dryg procent [1 %] av sin militära reserv i försvaret av de befriade områdena i den rysktalande delen av Ukraina, Donbass.

Där inleddes i dag i fyra regioner en folkomröstning om att ansluta sig till Ryssland eller fortsätta vara delar av Ukraina.

Under de senaste åtta åren har regimen i Kiev bombat och dödat 14,000 av sina egna medborgare för dess vägran att acceptera den fascistiska statskuppen 2014.

Dagens Nyhetsjournalisten ANNA-LENA LAURÉN skriver [1] att ”Ingen är beredd att dö för Putins politiska planer” samt att ”det ryska samhället reagerar helt entydigt på mobiliseringen – ingen vill kriga i Ukraina”.

Naturligtvis får ovanstående rader i Sveriges största och mest inflytelserika dagstidning en stor genomslagskraft i opinionen. I synnerhet när den svenska opinionen inte har tillgång till vad som populärt kallas ”den andra sidan”. Censurens Järnridå har gått ned i Sverige & EU.

Däremot kan svenskarna gå in på telegramkanalerna när de förvägras att se RT eller läsa Sputnik. Och där är den gängse bilden en helt annan. Kommentarerna av ”folk på gatan” som även västjournalister i Moskva och andra städer har bandat förvandlar Lauréns påstående till en billig pinsam lögn.

 

CIA:s Manual

Det andra påstående som är en direkt lögn är rubriken ”Paniken sprider sig när Putin mobiliserar”. Märk hur Laurén följer CIA:s Manual om hur man ska ”demonisera en politisk motståndare” som i USA:s och DN:s fall så klart är den ryske presidenten som förekommer i bägge rubrikerna.

Lauréns och hela DN:s redaktionella upplägg i temat kriget i Ukraina handlar om just det; framställa Putin i en totalt ofördelaktig dager som driver världen till ett kärnvapenkrig. Därför måste han stoppas med alla medel, är läsarens slutsats.

Och hon fortsätter:

”Ingen går säker – studenter, äldre eller män UTAN militär erfarenhet kallas in” [2].

DN:s Laurén kan möjligtvis bluffa opinionen i Sverige som inte fått ta del av Putins tal. För vad Laurén skriver är det rakt motsatta vad Putin sa i sitt tal häromdagen. De nämnda befolkningsgrupperna ska INTE kallas in.


Tillhör demonstranten den militära reserven så är det självklart att han ska inställa sig. Inte för att han har demonstrerat. En klart manipulativ lögn.


DEN TREDJE LÖGNEN är i form av en rubrik som INTE har täckning i videon som DN bjuder på, ej heller i den lag som statsduman har antagit;

Ryska demonstranter blir inkallade till armén” [3].

Som en slags hämnd för att de protesterar mot den ”partiella mobiliseringen”, som bara är drygt en (1) procent av en allmän mobilisering eller den ryska reserven så ska de skickas till krigsfronten i Donbass.

Pinsamt billigt, Laurén.

Så försöker hon och DN bygga upp en föreställning med två artiklar och en video att det ryska samhället (fattades bara döpa det till ”civilsamhället”) är klara och eniga motståndare mot såväl Putin, kriget som den partiella mobiliseringen.

 

Tjugofem demonstranter mot kriget!

Men låt oss ta en titt på vad DN:s bildtext till videon, som verkar vara det enda med en sanningshalt som vi kan rekommendera, som säger att:

”Över 1 000 personer uppges ha gripits i samband protester i 40 olika städer i Ryssland”! [4].

Vem tar Anna-Lena Laurén oss för?

Jag ska erkänna att matematik inte var mitt starkaste ämne i skolan. Men jag kan hur som helst dividera. Och låt oss göra det: 1000÷40=25.

Tjugofem (25) demonstranter i genomsnitt i 40 av Rysslands miljonstäder. Hade det varit Sverige och Laurens Folkpartiet Liberalerna så kanske det hade betraktats som en ”framgång”. Men det är Ryssland med 150 miljoner invånare.

Men 25 demonstranter i städer som Moskva (13 miljoner invånare), S:t Petersburg (6 miljoner invånare), blir rent pinsamt för en ”antikrigsdemonstration” och en faktisk hästspark i ansiktet på Lauréns tidningsanka.USAID/CIA:s Manual för regimbyte

Hade Laurén och hennes redaktionschef varit ärliga i sitt journalistiska uppsåt, hade hon kunnat publicera och citera någon eller några av de hundratals videor med intervjuer och kommentarer av ryssar som inkallats, kommentarer av föräldrar eller fästmör till de inkallade, av privatpersoner av vad de tycker om den partiella mobiliseringen för att bistå Donbass åtta miljoner invånare som i dag har inlett folkomröstningen med ett massivt röstdeltagande och som Zelinski med terrorbombningar mot civila försöker stoppa med alla medel.

Dessa nyheter har publicerats till och med i USA-medier. Men det är uppenbart att journalistiken i Sverige och EU har lidit ett rejält etiskt skeppsbrott.

Och kollegan Laurén har bidragit till att den psykologiska krigföringen `Made in USA´ har fått en stor genomslagskraft i Sverige.

USA har många manipulativa krafter i Sverige på sin sida. Om de dessutom står på dess lönelista låter jag vara osagt. Men det finns många sätt att prostituera sig på och det nämnda är ett sätt.

Under kalla krigets 1950- och 60-tal fanns många svenska journalister och kulturpersonligheter på CIA:s avlöningslista. I dag spelar dessa yrkesgrupper en ännu viktigare roll än då. Och det bekräftas i ”nyheter” som Laurén och DN dagligen publicerar.

Dick Emanuelsson

 

Idag har befolkningen i de ovanstående fyra regionerna i östra Ukraina gått till valurnorna för att bestämma om de ska tillhöra Ukraina eller återvända till Ryssland. Cirka en femtedel har i dag deltagit. Röstningen pågår fram tills den 27 september.Vem hotar vem med kärnvapenkrig?

Vad Putin verkligen sa den 21 september 2022, inte hur DN och medierna tolkade honom:

”Efter att regimen i Kiev offentligt avstått från en fredlig lösning på Donbass-frågan och dessutom tillkännagav sina avsikter om kärnvapen, stod det helt klart att, vilket redan hade hänt två gånger, att en ny storskalig attack mot Donbass var oundviklig i likhet mot Krim och i konsekvens mot Ryssland. I detta avseende var beslutet om en förebyggande militär operation absolut nödvändig och det enda möjliga. Dess huvudmål förblir desamma: fullständig befrielse av Donbass territorium”.

Vem inkallas?

”Jag upprepar, vi talar om en partiell mobilisering, det vill säga att ENDAST de medborgare som för närvarande befinner sig i reserven FÅR rekryteras, och i första hand de som REDAN har tjänstgjort i Försvarsmakten och har vissa militära specialiseringar och relevant erfarenhet. De som kallas in till militärtjänst kommer att genomgå YTTERLIGARE utbildning INNAN de skickas till förband, med hänsyn till deras speciella inriktningar och erfarenheter”.

 VIDEO:
Folk på gatan kommenterar beslutet om partiell mobilisering:

VIDEO: Anhöriga tar farväl av de inkallade:


Västs hot om kärnvapenkrig

”I Washington, London och Bryssel driver de direkt på Kiev att genomföra militära operationer mot vårt territorium. Utan att dölja det längre, bekräftar de att Ryssland måste besegras med alla medel på slagfältet, vilket skulle leda till eliminering av bland annat vår politiska, ekonomiska och kulturella suveränitet och skulle leda till vårt lands fullständiga kollaps”.

”Kärnvapenhotet har också spelat in. Vi syftar inte bara på bombningen av kärnkraftverket i Zaporozhye, som stöds av västvärlden och hotar att provocera fram en kärnkraftskatastrof, utan också till uttalandena från några representanter för de viktigaste Nato-länderna om möjligheten och tillåtligheten att använda massförstörelsevapen mot Ryssland, det vill säga kärnvapen.

TILL DEM SOM GÖR SÅDANA UTTALANDEN vill jag påminna om att vårt land också har sådana vapen, och i vissa parametrar är de modernare än Natos. Om vårt lands territoriella integritet HOTAS kommer vi att använda alla medel som står till vårt förfogande för att skydda Ryssland och vårt folk. Det här är ingen bluff”.


Så var det alltså om vem som hotar vem med kärnvapenkrig.

 

Den enda stat i världen som har utlöst och använt kärnvapen är USA. Hyckleriet och cynismen är vad den staten illustrerar när den omger Ryssland med NATO:s medlemsstater som inte vet om USA:s militärbaser förfogar över kärnvapen eller inte på det egna territoriet. Det är Sveriges framtida trauma som den socialdemokratiska regeringen öppnade dörren för.


Rysslands kärnvapendoktrin

Egentligen vet alla svenska journalister och UD-tjänstemän/kvinnor vad det handlar om: Ryssland har en kärnvapendoktrin och den är ett arv från Sovjetunionen om att ALDRIG starta ett kärnvapenkrig, däremot att försvara sig med samma vapen som landet beskjuts med. Det vill säga kärnvapen, om det blir nödvändigt.

Hur kommer det sig då att dagens välutbildade och välbetalda journalistkår förvränger och manipulerar såväl historia som realiteter och anklagar Moskva för att hota planeten och världens befolkning med ett kärnvapenkrig?

Helt enkelt för att i annat fall hamnar de på gatan eller att de av politiska & ideologiska motiv är överens med mediets politiska linje.

Dick Emanuelsson

[1] https://www.dn.se/varlden/anna-lena-lauren-ingen-ar-beredd-att-do-for-putins-politiska-planer/

[2] https://www.dn.se/varlden/paniken-sprider-sig-ingen-ryss-gar-saker-nar-putin-mobiliserar/

[3] https://www.dn.se/varlden/ryska-demonstranter-blir-inkallade-till-armen/

[4] https://www.dn.se/varlden/ryska-demonstranter-blir-inkallade-till-armen/

 


Zelinski utnämner nazistbataljonen Azovs frigivne befälhavare Denys Prokopenko som ”Ukrainas Hjälte”!

 

Denys Prokopenko, Azovbataljonens befälhavare,
omgiven av hans politiska meningsfränder.


Zelinski utnämner nazistbataljonen Azovs frigivne befälhavare Denys Prokopenko  som ”Ukrainas Hjälte”!

Igår, den 22 september i direktsänt tal till nationen hälsade Zelinski de 215 ukrainska krigsfångarna "välkomna till friheten". Nu anländer de inte till Kiev utan kommer, enligt uppgörelsen mellan Moskva och Kiev att uppehålla sig i Turkiet så länge kriget pågår.

Bland de 215 frigivna krigsfångarna är 108 medlemmar från det nazistiska Azovregementet [1], vilket den svenske legosoldaten Mathias Gustavsson tillhörde. Azovregementet kapitulerade den 17 maj 2022 vid stålverket Azovstals underjordiska och bombsäkra underjord i staden Mariupol.

Zelinski nämnde i utsändningen 13 personer, bland dem Denys Prokopenko [2].

Vem är han?

Prokopenko tog över kommandot för Azovbataljonen från Andriy Yevheniyovych Biletsky. Denne var, enligt Wikipedia [3] ”den första befälhavaren för volontärmilisen Azov Bataljon och en av grundarna av den nationalistiska rörelsen Socialnationalistiska församlingen (SNA) [4]. Från 2014 till 2019 var Biletsky ledamot av det ukrainska parlamentet”.

Vad är SNA?

En ren nazistisk organisation, och det säger inte, jag, RT eller Sputnik utan Wikipedia:

”Partiet bildades 2008 genom en sammanslagning mellan flera organisationer och grupper inom den extrema högern som delar nazistisk ideologi med målet att skapa en nationalsocialistisk stat. SNA leds av Andrij Biletski, som också är kommendör för Azovbataljonen (som ersattes av Denys Prokopenko, igår nämnd som ”Ukrainas Hjälte” av Zelinski). Partiet har en paramilitär gren, `Ukrainska Patrioter´ vars program förespråkar politiskt våld, rasism och nynazism. Partisymbolen är en variant på den nazistiska symbolen varghaken, som användes av vissa SS-divisioner under andra världskriget”.

DET ÄR DENNA POLITISKA BAKGRUND som väst och medierna har försökt tona ned efter 2014. För det kan ju distrahera det strategiska målet och isolera `den ukrainska saken´ som sedan 2014 har varit att slå sönder motståndet i Donbass (östra Ukraina) mot den fascistiska maktgrupp som efter statskuppen 2014 successivt tog över den ukrainska statsapparaten, främst polis, säkerhets- och underrättelsetjänst samt generalstaben inom de väpnade styrkorna.

Att inlemma Azovbataljonen i de ukrainska väpnade styrkorna och dess Nationalgarde var, enligt Victoria Nuland, USA:s vice utrikesminister och en spindel i den fascistiska statskuppen i februari 2014 i Kiev därför viktigt, inte för att hålla kontroll över bataljonen för i verkligheten hände det motsatta med Nulands tysta gillande: den politiska linjen från Azovregementet och dess mest tongivande ledare kom att inta strategiska positioner just inom den ukrainska statsapparaten.

Och Zelinski är egentligen en marionett för både den ukrainska fascismens krafter som för Vita Huset och Pentagon som delar Denys Prokopenkos och Vita Husets krig att ”slåss till den siste ukrainaren”.

 


Vietnams landsfader `Onkel Ho´, Chi Minh frågar från sin speciella plats i `Paradiset´ om den spanska dagstidningen är kategorisk i sitt konstaterande?

Spanska dagstidningen El Pais´ historielöshet

”Ryssland kan bli den första kärnvapenmakten att bli besegrad i ett konventionellt krig, av Ukraina”, skriver den välrenommerade i vad som tidigare betraktades som en progressiv dagstidning men som nu är en dålig kopia av New York Times. Med samma politiska linje, så klart.

I Vietnam minns de historien på ett annat sätt, eller hur? För Hồ Chí Minhs och Võ Nguyên Giáps trupper var de första att i besegra en kärnvapenmakt, USA. Och inte de enda, om vi räknar med afghanerna, som drev ut trupper från ett annat land två gånger under det senaste halvseklet.

Kuba besegrade USA:s legosoldater

Vi skulle också i viss mån kunna hävda att Kuba var den första nation på den amerikanska kontinenten som besegrade USA via dess legosoldater vid Playa Giron (Grisbukten) den 19 april 1961. I kubanernas spår följde Nicaraguas Sandinistfront, FSLN som besegrade både USA:s diktator Somoza 1979 som USA:s efterföljande 25,000 legsoldater i La Contra, finansierade, tränade och inskickade från honduranskt territorium av CIA 1981-1990.

Men den historielösa redaktionen med ägare i Madrid ser dagens maktspel med samma ögon som general Franco. Inte undra på att ”La Transición”, övergången från Francodiktatur till civilt parlamentariskt styre i praktiken förändrade lite i den reella maktstrukturen i Spanien, där det inte är förbjudet att fördöma Francodiktaturen 36 år, men däremot monarkins genomkorrumperade damer och herrar. Det vet den katalanske rapparen Pablo Hassel som dömdes till nästan tre års fängelse för att ha komponerat en sång om den korrumperade abdikerade kungen Juan Carlos, som sökte sin landsflykt till Saudiarabien.

Men vinner Ukraina kriget? Låt oss ta en närmare titt på siffror och fakta.

Källanteckning: Ahí les va (RT)


Nazisterna från nazistregement ”Kraken” avnazifierade i Charkiv

Azovbataljonen är den nynazistiska politiska-militära organisation som är mest omtalad i medierna. Men det finns ett stort antal andra som också är viktiga för Kievregimens militära styrkor och som nästan undantagslöst har utposterats i östra Ukraina, det vill säga i Donbass där den ryska befolkningen återfinns. ”Kraken”, med förankring i näst största staden i Ukraina, Charkiv är en av dessa, hårt åtgånget den senaste månaden.

Ryska försvarsministeriets rapporter:

23 september: Ryska styrkor attackerade posteringarna för den ukrainska nynazistiska enheten Kraken i Kharkov-regionen, förstörde mer än 10 militära och pansarfordon och eliminerade mer än 50 ultranationalister.

10 september: De ryska flygstyrkorna avlossade angrep Charkiv-, Nikolaev- och Dnepropetrovsk-regionerna med högprecisionsmissiler. I Chuguev attackerades en postering för den nationalistiska Kraken-bataljonen och 92-brigaden av Ukrainas väpnade styrkor, upp till 300 ukrainska militärer och upp till 15 enheter militär utrustning förstördes respektive eliminerades.

7 september: En tillfällig plats för den nynazistiska Kraken-bataljonen bombades i Kharkov-regionen, där upp till 30 ultranationalister dödades och 10 krigsenheter förstördes.

5 september: Mer än 30 nationalister från den nationalistiska Kraken-bataljonen eliminerades och 10 enheter vapenutrustning förstördes utanför Kharkov av de ryska flygstyrkorna.

29 augusti: Ytterligare 30 enheter dödades och mer än 50 av den nynazistiska Kraken-bataljonen skadades i utkanten av Bakhmut.

I praktiken har detta nynazistiska regemente likviderats fysiskt och en del av Ukraina ”avnazifierats”.


Av nazistregementet Kraken återstår det inte många.Stort antal stupade ukrainasoldater i Kramatorsk

I Kramatorsk attackerades den 81:a brigaden av Ukrainas väpnade styrkor där mer än 220 ukrainska militärer dödades.

Utländska legosoldater i Folkrepubliken Donetsk i städerna Slovyansk och Ozerny-regioner förlorade mer än 100 soldater efter att ha träffats av artillerield.

Attacker utfördes på de nationella bataljonerna ”Skif”, ”Dnepr” och ”Gepard”, såväl om på den taktiska gruppen ”Chaika” i Zaporozhye-regionen, där mer än 190 soldater och 12 enheter av militär materiel eliminerades.

Källa: Ryska federationens försvarsministerium/

 

Låt oss prata om stupade i kalla siffror:

Låt oss för närvarande lämna de fyra allmänna mobiliseringarna som Ukraina har genomfört hittills (och som Natoanhängare inte verkar vilja komma ihåg), kommenterar den kubanske militäranalytikern Wofnon.

Den 21 september sa den ryske försvarsministern, Sergey Shoigu följande:

”Ukraina har förlorat 100 000 man, eller hälften av sin armé på 200 000 soldater (siffror som militära och underrättelsekällor i USA bekräftar). Därför genomför Kiev en massiv mobilisering (oftast med våldsamma medel). Våra (de ryska) förluster är 5937 döda. Ukraina har förlorat 61 207 i döda och 49 368 skadade”.

Så om vi gör ett genomsnitt av offer kallt och enkelt, kommer vi att se att ukrainarna har 10,3 gånger fler offer än ryssarna (61,207÷5,937). Om vi ​​tar ett genomsnitt på de dagar som den ryska specialmilitära operationen pågått i Ukraina, visar det sig att under de 211 dagarna har ukrainarna förlorat i genomsnitt 290 soldater per dag (61 207÷211), å andra sidan ryssarna har förlorat i genomsnitt 28 soldater per dag (5 937÷211).

”Om vi jämför medelvärden, står 290 ukrainare mot 28 ryssar (10,3 ukrainska stupade för varje rysk stupad) något som liknar den analys som vi gjorde av stupade den 9 september, där förhållandet pendlade runt 8 ukrainska stupade för varje rysk stupad.

”Detta är en komplex fråga”, skriver Wofnon ”men förhållandet är mer eller mindre 9-10 gånger fler ukrainska förluster än ryska förluster i allmänhet. Om vi gör den jämförelsen kommer vi att vara nära den absoluta verkligheten”.

Det är i och för sig inte märkligt eftersom de första månaderna ägnade sig den ryska insatsen främst till att slå ut det ukrainska luftvärnet, dess stridsflyg, helikoptrar, vapenförråd, vapenfabriker (Ukraina var Sovjetunionens främsta vapenfabrikant och där låg även stora delar av det sovjetiska rymdprogrammet) och artilleripjäser. I luften är ryssarna därför helt överlägsna.

Dick Emanuelsson

Källa: https://t.me/wofnon.


[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Azov_Regiment

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Denys_Prokopenko

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Andriy_Biletsky

[4] https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialnationalistiska_församlingen