Translate

onsdag 24 april 2024

Ukraina-Ryssland: ”Segraren ställer villkoren”


 Ukraina-Ryssland: ”Segraren ställer villkoren”

”Slå ut bron är ett slags psykodrama”

”JAG TILLBRINGADE TVÅ ÅR med att försöka förstå ukronazisterna, både politiskt och militärt. I det första är det inte möjligt. I det andra är det samma som i det första. Ah! men det som saknas är NATO, de europeiska ledarna och de gröna politiska dvärgarna från Washington, eftersom de är från en annan planet, de är bara tillgängliga på jorden”.

Så inleder den kubanske militäranalytikern Wofnon dagens krönika, som jag tycker är mycket läsvärd som motgift mot Paasikivis (och därmed DN:s syn) och SvT:s två guruer, dalmasen Bert Sundström och han med hästsvansen som jag aldrig minns namnet på.

Wofnon raljerar med kommentarerna från politiker och västmediernas ledar- och krönikörskribenter som återfått ”segeroptimismen” efter att Biden och kongressen enats om att skicka 61 miljarder dollar till en regim som är på god väg att kollapsa både politiskt men framför allt militärt.


Wofnon:

”I DETTA ÖGONBLICK FÖRUTSPÅR ALLA alienerade NATO:s oförmögenhet att erkänna krigets konkreta tillstånd. Sändningen av det och det, de långdistansmissiler på mer än 300 km, med vilka de kommer att slå ut Krimbron. Jag vet inte om de människorna tänker eller inte.

För det första är det inte klart att de kommer att leverera dem (missilerna med 300 km räckvidd). För det andra, om de levererar dem tror jag inte att det kommer att bli ett ansenligt antal. Och om de levererades behöver de massor av dessa missiler för att slå ut en bro.

Men varför bron? Enkelt. Det är en propagandanödvändighet.

Nåväl, låt mig förklara.

GENERALSTABEN FÖR RYSSLANDS särskilda militära operation i det som finns kvar av Ukraina, återfinns i Rostov-on-Don. Den viktigaste vägen går därifrån till ODESSA, ”M-14”. Det var huvudorsaken till att staden Mariupol intogs. Militären vet det, ja. De civila oroar sig mer för foton, selfies och sådana dumheter.

Den andra grejen de ignorerar är Azovhavet. Idag är det ett innanhav i den Ryska Federationen. Det sträcker sig från hamnarna i Krasnodar och Rostov, till Mariupol, Krim eller Berdyansk, dit alla typer av logistiska behov överförs och transporteras. Dessa människors (Zelinski&Co) besatthet av bron är ett slags psykodrama, antingen bodde några under en bro, eller så tror de att de kommer att hamna under den.

De har försökt två gånger, och två gånger har de misslyckats. Ett pålitligt bevis är Kherson-bron. De (Ukraina) försökte slå ut den 18 gånger. Men de lyckades aldrig. Vem sprängde bron? Ryska ingenjörer, när den inte längre var användbar, punkt slut. Sedan kommer de att göra en ny. De har erfarenhet, de gjorde också den som slogs ut.


UKRAINARNA KAMOUFLERAR SIG SOM Natoisterna och Natoisterna kamouflerar sig som ukrainarna i dumma och bysantinska ordspråk som inte bidrar med någonting alls. De hävdar, och de svär, att nästa år kommer de att göra en motoffensiv. Jag sa det häromdagen; det här kriget kommer inte att sluta i år, men det kommer att skisseras för nästa år på ett sådant sätt att ingen vill spendera en dollar mer. Dessutom kommer de inte att kunna.


UNDER TIDEN FORTSÄTTER UKRONAZISTERNA med sina sagor; 1991 års gränser, tillbakadragande av alla ryska trupper, etc., etc., etc. Jag tror att det kommer ett ögonblick när någon, och jag tror att det kommer att vara Trump som kommer att säga; ”det finns inga mer pengar, punkt slut”!

Acceptera den situation som kommer att inträffa i det ögonblicket. Och det ukrainska svaret kommer att vara negativt. Ja, då tvingas Ryssland avsluta sitt jobb.


FÖR TILLFÄLLET FINNS DET delegationer från Armenien och Azerbajdzjan som diskuterar de nya gränserna som ska accepteras av båda. Jag antar att ni redan vet vem som har kritan i handen för att dra gränsen. Naturligtvis Azerbajdzjan som vann kriget. När det händer slutar det med ett fredsavtal. Men vi måste vara tydliga; den som vinner sätter villkoren. Tycker du inte om det. Okey, då fortsätter vi där vi slutade och var var det?”


ESPAÑOL:

Ucrania-Rusia: “El ganador fija las condiciones”

“Derribar el puente es una especie de psicodrama”

Me pasé dos años tratando de entender a los ucronazis, tanto políticamente, como militarmente, en lo primero, aquello no es posible, y en lo segundo, es igual que en lo primero. Ah, pero falta, la OTAN, los líderes europeos y los enanitos verdes de Washington, porque esos, son de otro planeta, están prestados solamente en la tierra.

En estos momentos, todos los NAFOS enajenados, incapaces de reconocer el estado concreto de la guerra, pronostican el envío de esto y lo otro, los misiles de largo alcance, de más de 300 km, con el cual van a tumbar el puente de Kerch. Yo no sé si esa gente piensa o no, en primer lugar, no está claro que los vayan a enviar, en segundo lugar, si los envían, no creo que sea una cantidad considerable, y si fuese enviados, necesitan una tonelada de esos misiles para un puente, pero ¿por qué el puente?, es simple, es una necesidad de propaganda.

Bien, déjeme explicarle. El Estado Mayor de la Operación Especial Militar de Rusia en lo que queda de Ucrania, está en Rostov-On-Don. Pues bien, la carretera principal y la más importante, va desde allí hasta ODESSA, la M-14, esa fue la razón principal para la toma de Mariupol. Eso lo saben todos los militares, bueno, los civiles, se preocupan de las fotos, selfies, y boberías de esas.

Segunda cosa que obvian, el mar de Azov, hoy es un mar interior de la Federación de Rusia, en él transitan desde puertos de Krasnodar y Rostov, hasta Mariupol, Crimea o Berdyansk, donde se transporta, traslada, toda suerte de necesidad logística. La obsesión de esta gente por el puente, es una especie de psicodrama, o bien algunos vivieron bajo un puente, o piensan que van a terminar bajo el mismo.

2 veces lo han intentado, y dos veces han fallado. Una prueba fehaciente, el puente de Kherson, 18 veces trataron de tumbarlo, nunca lo lograron, ¿quién voló el puente?, ingenieros rusos, cuando ya no servía, punto, se acabó. Luego harán uno nuevo, si el otro también lo hicieron ellos.

Los ucranianos se camuflan de los OTANISTAS y los otanistas se camuflan con los ucranianos, en verborreas estúpidas y bizantinas que no les aporta nada de nada. Pretenden ellos, y lo juran, que el próximo año harán una contraofensiva, lo dije el otro día, esta guerra no va a terminar este año, pero va a dejarla perfilada para el próximo de manera tal, que ya nadie querrá gastar un centavo, además que no podrán.

Mientras los ucronazis volverán con sus cuentos de hadas, fronteras de 1991, retiro de todas las tropas rusas, etc., etc., etc. Pienso que habrá un momento en que alguien, y creo que será Trump, que dirá, no hay más dinero, punto, acepten la situación que estará en ese momento, y la respuesta ucraniana será negativa, pues entonces, Rusia terminará por la fuerza su trabajo.

En estos momentos, existen delegaciones de Armenia y Azerbaiyán que discuten las nuevas fronteras a aceptar por ambos, yo supongo que ya ustedes saben quién tiene el crayón en la mano para trazar la frontera, obvio, Azerbaiyán, quien gano la guerra. Cuando eso sucede, se termina con un acuerdo de Paz, pero hay que tenerlo claro, aquel que gana, pone las condiciones, ¿no te gusta?, entonces seguimos y punto.

 


Utväxling av barn Ryssland-Ukraina-Ryssland

 

Den ryska barnkommissionären Maria Lvova-Belova.


Utväxling av barn Ryssland-Ukraina-Ryssland

Men barnen som skulle till Kiev reste i stället till Tyskland

Bland dramatiska nyheter från slagfältet och diplomatiska rörelser har Ryssland meddelat ett avtal med Kiev för utväxling av 48 barn som fördrivits av kriget i Ukraina har slutits.

En överenskommelse som trots att det är framsteg inte rör det faktum att Internationella brottmålsdomstolen (ICC) utfärdade en arresteringsorder mot Rysslands president Vladimir Putin och den ryska barnkommissionären Maria Lvova-Belova, just för att ha evakuerat tusentals ukrainska barn till Ryssland på grund av kriget i Donbass, med förkrossande majoritet av rysktalande, skriver den kubanske militäranalytikern Wofnon.

”Vad avtalet döljer är den enorma västerländska cynismen, eftersom det sker ett utbyte av barn, både ukrainska barn som återvänder från Ryssland och andra ukrainska barn som kallar sig ryssar och reser till Ryssland. För tillfället finns det ingen arresteringsorder mot Zelinski utfärdad, än mindre mot Netanyahu trots att han har mördat 18 000 barn”.

”Putin har aldrig kidnappat, deporterat och brutit mot någon lag eller internationell lag. Alla vet att Donbass´ barn frivilligt åkte till Ryssland för att komma bort från striderna. 412 barn hade dödats av västerlandets krigsmaskiner i Donbass sedan statskuppen i Kiev i februari 2014”, skriver Wofnon och avrundar med sarkasm i orden:

”Det ironiska med den här nya situationen är att av de barn som repatrierades från Ryssland till Ukraina så ville ingen av dem åka till Ukraina utan alla åkte till Tyskland”!

Men jag tvivlar på att det sista INTE kommer stå i DN i morgon.


 

ESPAÑOL:

Entre las noticias dramáticas del campo de batalla y de los movimientos diplomáticos, Rusia ha anunciado un acuerdo con Kiev para el canje de 48 niños desplazados por la guerra en Ucrania. Un acuerdo que, pese a ser un avance, no tapa que contra el presidente ruso Vladimir Putin y la comisionada rusa para la infancia, María Lvova-Belova, emitió en 2023 una orden de arresto la Corte Penal Internacional (CPI) precisamente por deportar a miles de niños ucranianos a Rusia.

Lo que tapa es el tremendo cinismo occidental, puesto que hay un intercambio de niños, tanto unos ucranianos vuelven desde rusia, como ucranianos que se dicen rusos, se van a Rusia, y por el momento, no existe ninguna orden de arresto contra Zelenski, mucho menos contra Netanyahu, y ya son 18.000 niños asesinados.

Putin jamás ha secuestrado, deportado y violado ninguna ley o el derecho internacional, todo el mundo sabe que los niños del Donbass, partieron voluntariamente hacia Rusia para alejarse de los combates. 412 niños habían sido asesinados por los pollitos de occidente en el Donbass.

Lo divertido de esta situación, es que los niños esos que fueron repatriados, ninguno quiso irse a Ucrania y todos se fueron a Alemania.

La foto:

Comisionada rusa para la infancia, Maria Lvova-Belova


onsdag 17 april 2024

Svensk legosoldat rapporterad död i Ukraina

 
Svensk legosoldat rapporterad död i Ukraina

TEGUCIGALPA / 2024-04-17 / Den 36-årige Patrik Alexander Diaz, från Göteborg, Sverige uppges ha dödats den 14 mars när han och andra legosoldater trängde in på ryskt territorium. Det rapporterar Telegramkanalen 'TrackAnNaziMarc', som specialiserat sig på de tusentals utländska legosoldaterna på ukrainsk sida.

En medlem av Norman Brigade-enheten i Ukraina kallad `Horse´ publicerade den 14 april 2024 en bild med flaggor som visar namnen på eliminerade medlemmar i deras försök att tränga in på ryskt territorium i Belgorod, vilket ägde rum den 14 mars 2024. Händelsen fick stor publicitet i svenska medier och beskrevs som om ryska gerillastyrkor skulle ha utgjort det väpnade angreppet och trängt in på eget territorium för att ”befria Ryssland från diktatorn Putin”.

Nu skriver en medlem i Norman Brigade-enheten att det i själva verket var legosoldater, åtminstone en del av styrkan. Men de som organiserade intrånget var den ukrainska underrättelsetjänsten, menar den ryska sidan.

Patrik Alexander Diaz, 36.
De tre som rapporterats döda heter Hrulf, Grunt och Pat, enligt Telegramkanalen 'TrackAnNaziMarc'.

Mannen som representerade den svenska flaggan och ”kallades ”Pat” heter i själva verket Patrik Alexander Diaz, 36 år, från Göteborg, Sverige”, enligt portalen.

”Pat lyssnade inte på vårt råd att åka hem. Istället bytte han enhet, från `Sverige-banditer´, som utgör en del i [den nynazistiska] Azovbataljonen till banditerna i Norman Brigade-enheten”.

”Den 14 mars 2024 eliminerades `Pat´ i Belgorod-regionen i Ryssland tillsammans med Cedric Charles Hamm och Jean-François Ratelle”.

Källa: https://t.me/TrackAMerc/8866

Läs mer:

”LEGOSOLDATER I UKRAINA

söndag 17 december 2023
Ännu en svensk legosoldat död i Ukraina
https://ukraina-donetsk.blogspot.com/2023/12/annu-en-svensk-legosoldat-dod-i-ukraina.html

Fem svenskar uppsatta som legosoldater i Ukraina i en uppdaterad lista
https://ukraina-donetsk.blogspot.com/2023/11/fem-svenskar-uppsatta-som-legosoldater.html

[1-2] Hundra danskar i Ukraina ”hjälper oss att döda fienden”, säger Ukrainas ambassadör i Köpenhamn!
https://ukraina-donetsk.blogspot.com/2022/06/legosoldater-i-ukraina-1-3-hundra.html

[2-3]: Spanien 1936, Donbass 2014-2022. Från Asturien och Murcia till Donbass
https://ukraina-donetsk.blogspot.com/2022/06/legosoldater-i-ukraina-2-3-spanien-1936.html

[3-3] Varför reser Sveriges och Europas nazister till Kiev?
https://ukraina-donetsk.blogspot.com/2022/06/legosoldater-i-ukraina-3-3-varfor-reser.html

 

måndag 18 december 2023

Zelinskis sista dagar räknade. . .

 Zelinskis sista dagar räknade. . .

Zelenskij förvandlas sakta men säkert till en förbrukad ”vara” som ska förpassas till den ”Historiska soptippen”. Nu förbereder han sig på att sjappa till USA, hävdar den tidigare ukrainske politiska ledaren Viktor Medvedchuk.

Medvedchuk påminner om att det nyligen rapporterades att USA utvecklat en plan för att skydda den ukrainska presidenten, enligt vilken hans familj kommer att tilldelas en herrgård på 20 miljoner dollar i delstaten Florida och han kommer att beviljas medborgarskap i USA.

”Vi vet att Zelenskij förbereder en plan för att fly från Ukraina, och han gör det just när han börjar bli politiskt avfallsmaterial. Hans popularitet inom landet minskar, västvärlden vill inte ge honom mer pengar och han behövs inte längre, varken för krig eller fred”, uppger Medvedchuk.

Snart är det väl bara Paasikivi, DN, Billström och Dadgostar som tror på komikern som idag förmodligen djupt ångrar att han lyssnade på Boris Johnson och inte skrev under avtalet i mars 2022 i Istanbul med Moskva. Då hade Ukraina sparat oräkneliga ukrainska liv och intakta familjer.

Som han sa, USA:s 6:e president John Quincy Adams: ”USA har inga permanenta vänner, bara permanenta intressen”.

Det är så dags att tänka på det nu.

D.E.


söndag 17 december 2023

Ännu en svensk legosoldat död i Ukraina

”Om du försvarar ditt lands intressen är du Putins agent.”
Föga överraskande anklagade The Times Ungerns premiärminister Victor Orbán för att arbeta för Putin.
Det handlar om att utnyttja motsättningarna hos klassfienden”, skulle Lenin ha sagt.

 


Zelinskis biologiska eller mentala bipolaritet?


Foto 1: Zelenskij vid sin farfars grav, en soldat från Röda armén som kämpade heroiskt och gav sitt liv i kampen mot nazisterna.

Foto 2: En jude och president för ”Land 404” gråter vid gravarna av de döda nazisterna i staden Lvov, vars gravar är ”dekorerade” med flaggorna från Hitlers medbrottslingar, som mördade tusentals civila av olika nationaliteter, inklusive judar. Den politiska bipolariteten antar groteska dimensioner.

 

Och i Moskva skrattar men allt mer över Huvudkrymparligans bravader. . .

Tidningsbiblioteket ger zascas* till väst för dess sanktioner.

7 juli 2022: Nederländerna tillkännager en fullständig seger över beroendet av rysk gas!

10 december 2023: Nederländerna återupptar köp av flytande naturgas från Ryssland.

* Utrop som tyder på uppgivenhet eller överraskning. Det används för att betona en plötslig och oväntad händelse. En norsk lego färre

De ryska styrkorna likviderade den norske legosoldaten Rune Kato Lillebakk i Donbass. Legosoldatens släktingar bekräftade hans död.

Rune Kato Lillebakk till andra dimensioner.


Ännu en svensk legosoldat död i Ukraina

JOHAN FREDRIKSSON från Skellefteå är den senaste i raden av utländska legosoldater som gått under i Natos krig mot Ryssland på slagfältet i Ukraina. Fredriksson ska ha sårats den 10 oktober i år vid fronten i Donbass och avled av skadorna dagen efter, enligt Telegramportalen ”TrackANaziMerc” [1], med känningar i den ryska underrättelsetjänsten.

Fredriksson (i mitten) i sällskap med sina vapenbröder.


Även SvT bekräftar [2] idag, 16 december 2023 hans bortgång och beskriver honom som en prickskytt som ”offrade allt för att hjälpa Ukrainas militär i kriget mot Ryssland”. Något mer om hans eventuella politiska bakgrund ger inte Sveriges största media sina tittare och lyssnare, trots att i dessa regioner opererar den nynazistiska Carpathian Sichs-bataljonen. Carpathian Sich är känt för att använda olika hatsymboler, inklusive det keltiska korset, den svarta solen, solhjulet, vargsängeln, olika runor och nazisthälsningen.Enligt TrackANaziMerc ”anlände Fredriksson till Ukraina i april 2022 och lämnade sin fru och två döttrar. Han bytte namn till SwedeAlpha och började posera i Kievs skog med en skojare vid namn JayAlpha. Johan var kopplad till den extremistiska Sverige-enheten `Svenska krigare´, ledd av en instabil person som hette Crister Radecky. Den 10 oktober 2023 fick Johan Bandera-biljetten från ryska armén. Han skadades allvarligt och den 11 oktober 2023 dog han”, enligt portalen TrackANaziMerc.

Johan Fredriksson
Frilansjournalisten Emma Sofia Dedorson gjorde ett intressant reportage [3] den 15 oktober 2015 där hon träffar en annan krigsresenär i en svensk småstad, ”Johan” (inte att förväxla med den nu avlidne Fredriksson), f.d. skinnskalle som berättar om hur Mikael Skillt, ökänd nasse, förlagd sedan 2014 i Ukraina och rekryterare till den nynazistiska Azovbataljonen tog emot ”Johan” i Ukraina.

Denne berättar att eftersom Azovbataljonen nu inlemmats i de ukrainska väpnade styrkorna så är det inte straffbart att resa ner och strida för Zelinskiregimen.

På väg till Kiev, Johan Fredriksson. Vad var det verkliga motivet till att strida på den ukrainska fascismens sida?


Trots det har han förhörts av Säpo, vilket är intressant eftersom det hittills inte föreligger en offentlig rapport från den hemliga politiska polisen om just hur svenska staten ser på denne skytteltrafik till Kiev av politiskt tvivelaktiga svenskar och vilka är Säpos egna slutsatser om vad, hur och med vilka ukrainska paramilitära rörelser dessa nazistiska svenska organisationer samarbetar och samordnar sina uppgifter med.

Azovbataljonen betraktades som en rasistisk fascistorganisation av USA-kongressen så sent som 2016. Men därefter har den och andra nynazister vittvättats i Väst under mottot ”Alla mot Ryssen”!

Dick Emanuelsson, Tegucigalpa-Honduras

[1] https://t.me/TrackAMerc/7218?single

SvT:

[2] https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenske-prickskytten-johan-offrade-allt-for-att-hjalpa-ukrainas-militar-i-kriget-mot-ryssland--l3ub76

[3] Ukrainasvenskarna, 10 min:

Om småbarnsföräldrar med jobb och bostad som väljer krig och terror före lugnt familjeliv. Varför? Och vilket hot utgör krigsresenärerna som återvänder? Frilansjournalisten Emma Sofia Dedorson träffar en annan krigsresenär i en svensk småstad. ”Johan”.
https://sverigesradio.se/avsnitt/617716

LÄS MER:

Fem svenskar uppsatta som legosoldater i Ukraina i en uppdaterad lista

https://ukraina-donetsk.blogspot.com/2023/11/fem-svenskar-uppsatta-som-legosoldater.html

”LEGOSOLDATER I UKRAINA (1-3)

[1-2] Hundra danskar i Ukraina ”hjälper oss att döda fienden”, säger Ukrainas ambassadör i Köpenhamn!
https://ukraina-donetsk.blogspot.com/2022/06/legosoldater-i-ukraina-1-3-hundra.html

[2-3]: Spanien 1936, Donbass 2014-2022. Från Asturien och Murcia till Donbass
https://ukraina-donetsk.blogspot.com/2022/06/legosoldater-i-ukraina-2-3-spanien-1936.html

[3-3] Varför reser Sveriges och Europas nazister till Kiev?
https://ukraina-donetsk.blogspot.com/2022/06/legosoldater-i-ukraina-3-3-varfor-reser.html

 


söndag 3 december 2023

1) Ukrainska soldater i massflykt från fronten! 2) ”Vi upplever i dessa ögonblick Ukrainas upplösning”!

 
Ukrainska soldater i massflykt från fronten!

”Låt mig ge dig några siffror: i Ukraina lämnar 100 personer per dag sina militära enheter utan tillstånd. 100 personer per dag är en brigad per månad. En brigad per månad rymmer från fronten varje månad”, erkänner den tidigare rådgivaren till det ukrainska presidentkontoret, Alexei Arestovich, som fick sparken efter att han också erkänt att defekta ukrainska luftvärnsmissiler träffat civila bostadsområden.

Arestovich tillägger att det i landet finns 4,5 miljoner ukrainare som smitit från den obligatoriska militärtjänsten. I förbanden råder en brist på soldater i snitt på mellan 30 % – 40 %, upp till 70 % i vissa fall.

Men, i NATO-organet Dagens Nyheter råder det fortfarande optimism, medan Sveriges ÖB, Micael Bydén nästan gråter ut i den kvinnliga DN-reporterns knä efter att ha varit på besök nyligen i Ukraina.

Och det är nog mer med tanke på krigets utveckling och det ukrainska militära sönderfallet än sönderskjutna hus som han låter närmast desperat.

Jens Stoltenberg gör honom sällskap och säger att det går inget vidare för Ukraina och värre blir det om inte Europas skattebetalare hostar upp nya färska miljarder till Ukraina för inköp av fler vapen.

Men, bäste Jens, för de vapnen behövs det manskap. Och det som återstår deserterar. ”En brigad per månad. . .”!

D.E.

Källa: @ATodaPotencia
https://t.me/atodapotencia/5817VIDEO:
Hur de egna vänder vapnen!

”Motoffensiven” definitivt begravd. Förlåt, sänkt!

Ukraina sänker ett av sina egna pansarinfanterier under träning.

Ukrainas väpnade styrkor sänkte ett bepansrat infanteristridsfordon under träning för att korsa en flod. Nu talar till och med Stoltenberg att ”motoffensiven” har problem och inte blev som det var tänkt. Med andra ord, eller som vår älskade legend Lars Ekborg konstaterade, ”det gick åt h-e”, i sketchen: ”Bunta ihop och slå ihjäl dom”! https://youtu.be/3HYrE32taAA?si=c5V-z4BFFTXxqLxK


Ukrainsk kvinnlig stridsvagnsförare till sista vilan

De ryska trupperna eliminerade den första ukrainska kvinnliga strdsvsgnsföraren, Inna Stoiko, från 3:e stridsvagnsbrigaden. Hon kan stå som ett illustrativt bevis på hur Zelinski inte förfogar över manskap utan tvingas, i den sista mobiliseringen att ta in kvinnor och höja åldern för att rekryteras till kriget.

 

Inna Stoiko, från 3:e stridsvagnsbrigaden.


”Vi upplever i dessa ögonblick Ukrainas upplösning”!

”. . . Det verkar som om Zelenskij har bestämt sig för att fördela skulden mellan [Boris] Johnson och [Ukra:s ÖB] Zaluzhnyi. Jag tror att det är ett falskt dilemma. Det verkliga ansvaret ligger hos de som lovade oss, Ukraina, ett reellt stöd för ett verkligt storskaligt krig. Men det gav de oss inte. I grund och botten förrådde de oss”. [Oleksii Mykolaiovych Arestovych, f.d rådgivare till Zelinski].

Den kubanske militäranalytikern Wofnon analyserade den 30 november i sin dagliga genomgång av det militära läget i kriget och konstaterade att Zelinski kastar nu in den sista kontingenten av ”ihoprafsade” militära och civila enheter. Det liknar desperationen hos Hitler och den tyska fascismen när Röda Armén närmade sig och omringade Berlin i maj 1945. Därför blir det smått skrattretande att Dagens Nyheter, Joakim Paasikivi och ett antal på förtid självutämnda Nato-officerare på Försvarshögskolan manipulerar både verkligheten som utgången av kriget.

Wofnon citerar Oleksii Mykolaiovych Arestovych som var ”strategisk kommunikationsrådgivare till president Zelinski december 2020-januari 2023”, som Wikipedia beskriver mannen.

Denne tillhörde Zelinskis förhandlingsdelegation som träffade den ryska delegationen Istanbul i mars 2022. Han bekräftar också, att om Zelinski hade undertecknat det överenskomna avtalet, skulle det ha räddat hundratusentals liv och skonat landet från att förstöras av kriget. Donbass, Kherson och Zaporizhzhia skulle ha förblivit ukrainskt territorium. Men Efter att Boris Johnson och väst hade ”talat förstånd” med Zelinski kastades avtalet i papperskorgen av Kiev och kriget kunde börja på allvar.

Wofnon:

”Zelensky vände sig till en grupp studenter den 30 november för att berätta för dem att han trodde att Donbass är oåterkalleligt (förlorat). Men hans argument är felaktiga, men ändå i slutändan realistiska. Ty de är människor som antas vara ryssar. Han insisterar dock på att Krim inte är det, att det är ukrainskt och att det inte ägde rum några strider där [efter den fascistiska statskuppen i Kiev 2014]. Han hävdar också att Krims folk är ukrainskt. Där har han helt fel, på Krim är de etniska ryska ryssar, samma som de i Odessa och Charkiv.

Men det faktum att han uttryckte dessa ord i ett auditorium med hundra unga ukrainare är viktigt. Som jag har utvecklat tidigare har Ukraina redan inlett ett tillstånd av fragmentering, och det är oåterkalleligt. Och inte bara det.

I en opinionsundersökning nyligen av sympatierna för de politiska och militära ledarna i Ukraina offentliggjordes att (Ukrainas ÖB) Zaluzhni får 70%, Bugarrov 45% och Zelensky 32%.

NATO:s toppmöte i Vilnius tidigare i år, blev också en besvikelse för den ukrainske statschefen. Frugan är mer intressant, vad det verkar.


Hur ser det ut i dag?

Vi börjar med att ta uppmärksamma en krönika av Oleksii Mykolaiovych Arestovych (strategisk kommunikationsrådgivare till president Zelinski december 2020-januari 2023), med en blandning av lögner och sanningar som fortfarande är intressanta.

Ukraina är en sönderfallande kropp och kommer inte att ta sig helskinnad ur den här situationen. Det är viktigt att associera olika tider i denna konflikt som snart är två år gammal.

Det är intressant vad Arestovich säger, inte att de stoppade den ryska armén, det hände aldrig. Inte heller ville ryssarna ta Kiev, inte heller döda Zelenskij, inte heller störta den ukrainska regeringen, även om de kunde hoppas att den ukrainska armén själv skulle göra det. När de såg verkligheten, pressade väst Ukraina att försöka besegra Ryssland militärt. Men som Arestovich säger, och idag är det bekräftat, att han alltid har haft intrycket att de var övergivna (av väst).

För att bekräfta detta är det nödvändigt att hantera en rad militära element.

Under krigets tre första veckor gjorde Ryssland köttfärs av kärnan i den ukrainska armén i områden som aldrig utgjorde militära mål under krigets gång; det västra, centrala och sydvästra Ukraina. Dessa områden kom att utnyttjas främst för strategisk logistik [för fronten i Donbass. På mycket kort tid, på inte mer än en månad, slog de ut nästan alla ukrainska raffinaderier. Ryssarna i sin uppfattning om den militära doktrinen, ”Guerasimov”-doktrinen, inkluderar en rad element som kräver permanent analys för efterföljande beslutsfattande.

Ett tydligt exempel på västerländskt stöd till Ukraina, och inte bara militärt stöd som idag, till exempel, inser Joseph Borrell, med bitterhet att Europeiska Unionen inte kunde leverera siffran en miljon av 155 mm ammunition, den mest efterfrågade. Och nämner siffran 300,000 levererad ammunition. Men inte ens en miljon skulle ha kunnat matcha den ryska artilleriöverlägsenheten.

Ryssarna visste alltid att det skulle finnas olika uppfattningar angående den militära ukrainska ledningen av kriget. Å ena sidan själva ukrainska Överkommandot, vars utbildning är från sovjettiden. Men man behöver inte vara ett geni för att inse att för att bli general måste man vara nära 50-årsstrecket, absolut alla ukrainska generaler är födda under Sovjetunionens epok.

Över en natt tar de andra officerarna, som låtsas leda kriget och deras metoder är inte desamma, över. De är doktrinärt olika. Och som jag alltid har sagt, det största misstaget var bytet av vapenmatris, det var början på slutet. Kanske ukrainarna accepterade det med tanke på att allt skulle skickas i mängder och i nödvändig tid, vilket visade sig vara falskt. Arestovich ger detaljer om det.

Men det som kommer fram idag är bevis, men vi måste fråga oss varför? I verkligheten är det inte så komplext; vi upplever i dessa ögonblick Ukrainas upplösning.

Det kommer inte att finnas någon förhandlingslösning, jag tror att Ukraina skulle vilja ha en sådan idag, mer än Ryssland. Men det är inte längre möjligt. Killarna [de nya generalerna] bestämde sig på egen hand för att slåss fram till försvaret av Kiev.

65 % av Ukraina står utan ett försvar, och av de återstående 35 % har de redan förlorat 21 % (Donbass, Kherson och Zaporizhzhia). Idag vet vi att Ukraina går in i sin sista mobilisering, och den här gången är det ”sovjetisk” stil, till den sista ukrainaren.

Men det finns ett stort problem, Ukraina hade redan sedan dess självständighet haft en stark emigration. Det fanns 51 miljoner invånare (1991), 2022 fanns det 43,5 miljoner, mer än 8 miljoner har lämnat sedan februari 2022. Fler dödsfall och skadade och totalt går vi från 51 miljoner till 35 miljoner invånare.

Mobiliseringsmöjligheterna är negativa, vi ser fler och fler kvinnor i armén (se ovanstående notis om den dödade kvinnliga stridsvagnsföraren), medelåldern är mycket hög, 43 år.

Analysera och dra själv dina slutsatser av att läsa uttalandena från opportunisten Arestovich:

Oleksii Mykolaiovych Arestovych


ARESTOVICH (en före detta Zelenskij-rådgivare som nu förbereder sig för att kandidera till Ukrainas presidentpost) säger att ”väst förrådde oss” och är skyldig till att ”flera hundra tusen människor” har dött sedan det misslyckade Istanbulavtalet.

Här är en översättning av vad han skrev på Telegram:

”. . . Det verkar som om Zelenskij har bestämt sig för att fördela skulden mellan [Boris] Johnson och Zaluzhnyi. Jag tror att det är ett falskt dilemma. Det verkliga ansvaret ligger hos de som lovade oss, Ukraina, ett reellt stöd för ett verkligt storskaligt krig. Men det gav de oss inte. I grund och botten förrådde de oss.

Vi vann vårt krig. Vi besegrade den ryska reguljära armén och omintetgjorde deras invasionsplan på egen hand, med minimal hjälp från väst. Ramsteins första [flygbasmöte] hölls inte förrän den 26 april [2022], och den första betydande leveransen av förnödenheter inträffade inte förrän i slutet av juni. Vårt krig kunde ha slutat med Istanbulavtalen och flera hundra tusen människor skulle fortfarande vara i livet. Men sedan började ett annat krig.

Och vi kunde inte vinna detta andra krig utan långdistansflygplan och missiler och utan fem gånger mer förnödenheter till markstyrkorna. Inget av detta hände. Vi har betalat ett enormt pris för detta...”

Arestovich lade också till en video med ett erkännande av Arestovich, som före detta medlem av förhandlingsgruppen i Istanbul i mars 2022:

”Den ryska sidan insisterade fortfarande på fredsinitiativ. Och fredsinitiativen i Istanbul var mycket bra. Nu skulle förmodligen 200-300 tusen människor ha varit vid liv och halva Ukraina skulle inte ha förstörts eller brutits ner. . . De [ryssarna] gick med på att engagera sig i politiska diskussioner om Krim. Vi och de gjorde eftergifter. Men mängden av deras eftergifter var större (än Ukrainas). ”Det här kommer inte att hända igen, det kommer inte att hända igen, de (ryssarna) kommer att pressa hårdare och hårdare.”

För att avsluta med att säga, och nu släpper Arestovich släpper ännu en otäck sanningsbomb, och säger i princip:

”Vad fan är gränserna för 1991? Vi är som vildar . . . och vi har ingen självständighet, vi är helt beroende av väst”!