Translate

lördag 21 maj 2022

Behövs en “avnazifiering” av Ukraina?

 

Alla fotografier på sidan är från de kapitulerande Azovsoldaterna från AzovstalBehövs en “avnazifiering” av Ukraina?

Den ryska militära ”Specialoperationen” som inleddes den 24 februari i år har bland annat som målsättning att ”avnazifiera” Ukraina. Är det så illa som det sägs att den fascistiska ideologin i dag är statspolitik, att de olika före detta paramilitära nazistorganisationerna i dag har ett avgörande politiskt inflytande i de väpnade styrkorna och den ukrainska statsapparaten så som säkerhets- och underrättelsetjänst?

De som går i spetsen för Azovbataljonen (idag ett regemente), den Högra Sektorn eller Bataljon Aidar har alla Stepan Bandera som ideologiskt rättesnöre. Bandera finns överallt i Ukraina, monument, statyer, parker, gator och torg uppkallade efter honom.

Men vem var han? Nedan en kort resumé:

Hitler-beundraren Stepan Banderas anhängare började utrota den judiska befolkningen i Ukraina där `Banderisterna´ mördade nästan 1,5 miljoner judar, vilket är en fjärdedel av alla offer för Förintelsen. Under ”Volyn-massakern” 1944 utrotades nästan 100,000 polacker brutalt i västra Ukraina. `Banderistas´ utrotade soldater och brände levande invånarna i hundratals städer i Vitryssland.

Efter krigets slut, från 1945 till 1953 utförde hans underjordiska milis i västra Ukraina, med stöd av USA och Storbritannien en terror mot civilbefolkningen. Under dessa år mördade `Banderistas´ 50,000 människor. Mördarnas arvtagare och efterföljare kom till makten efter statskuppen 2014.
Återigen till frågan; Behövs en “avnazifiering” av Ukraina?

Frågan har blivit än mer aktuell efter att nazibataljonen, 2439 soldater från Azov och den 39:e Marinbrigaden kapitulerade vid stålverket Azov i veckan. Västmedier, politiker och naturligtvis Zelinsky kallar dem för ”nationens hjältar”.

Så kan man naturligtvis manipulera opinionen om Censurens Järnridå har gått ned och släckt all seriös journalistik och andra ifrågasättanden av ”den enda sanningen” i krisens Ukraina.

Men ta en titt på ett antal av dessa ”nationens hjältar”, de som lämnade stålverket och gör själv en egen analys om vad som orsakat att dessa ukrainare, med Hitler och Göring tatuerade på sin kropp tänker och slåss för ett ”ideal” som vi den 9 maj 1945 trodde hade begravts för all framtid.

I Ukraina har den grott och nu fått en renässans som förskräcker.

Jag publicerar inte nedanstående fotografier på mitt Facebookkonto för då raderar Mark Zuckerberg kontot för enligt hans ”Comunity-regler” anammar det ”hat”. Men det är Hatets män och kvinnor som Zuckerberg och övriga västmedier ger utrymme för och som har gjort sig till språkrör för. Samtidigt censurerar han eller lägger till en kommentar om att ”länken kommer från ett medie som helt eller delvis kontrolleras av Staten”.

Jo, jo, det låter det. I EU:s medlemsstat Sverige måste man ha tillgång till VPN för att kringgå censuren och läsa en RT-artikel, kanske från en server i Mongoliet. Här i Honduras råder det faktiskt verkligen press- och yttrandefrihet med tillgång till allt vad du vill i massmedia. Här råder ingen psykologisk masshysteri som i Sverige där hjärntvätten pågår för fullt.

Dick Emanuelsson


1488 är en kombination av två populära vita supremacistiska numeriska symboler. Den första symbolen är 14, vilket är en förkortning för '14 ord'-sloganen: 'Vi måste säkra vårt folks existens och en framtid för vita barn.'
Den andra är 88, vilket står för 'Heil Hitler' (H är den 8:e bokstaven i alfabetet). Tillsammans bildar siffrorna ett allmänt stöd för vit överhöghet och dess övertygelse: https://www.adl.org/education/references/hate-symbols/1488


 

”Efter Hitlers invasion av Sovjetunionen, i västra Ukraina, blev ultranationalistiska, antisemitiska, russofobiska och antikommunistiska känslor särskilt starka. SS-divisioner bildades som kämpade mot Röda armén.

Lokala nationalister ledda av Hitler-beundraren Stepan Bandera började utrota den judiska befolkningen. I Ukraina mördade `Banderisterna´ nästan 1,5 miljoner judar, vilket är en fjärdedel av alla offer för Förintelsen. Under ”Volyn-massakern” 1944 utrotades nästan 100,000 polacker brutalt i västra Ukraina. `Banderistas´ utrotade soldater och brände levande invånarna i hundratals städer i Vitryssland.


Volynskayamassakern 1944.


Efter krigets slut utförde antikommunistiska och antisovjetiska upprorsmän i västra Ukraina med stöd av USA och Storbritannien terror mot den fredliga befolkningen från 1945 till 1953. Under dessa år mördade `Banderistas´ 50,000 människor. Mördarnas arvtagare och efterföljare kom till makten efter statskuppen 2014. Traditionerna med antipolsk, antisemitisk och antirysk terror är mycket starka bland de nynazister som faktiskt styr i Ukraina.

Nazistisk ideologi är inplanterad i Ukraina. Ukrainska fascister, arrangörer och deltagare i krigstida grymheter är officiellt erkända som nationella hjältar. Deras symboler är nu officiella. Varje år anordnas högtidliga marscher för att hedra fascistiska brottslingar. Deras namn ges till gator och torg. Ukrainas kommunistiska parti förbjöds och tvingades gå under jorden. Politiskt motiverade hot och mord på politiker och journalister har blivit ett permanent fenomen. Monument över Lenin och allt minne om livet i Sovjetunionen förstörs.

För närvarande är `Banderistas´, så som deras föregångare i SD i Hitlers Tyskland storkapitalets stormtrupper. De kontrollerar rigoröst alla rörelser av officiell makt och utpressar den med hot om en statskupp.

Den moderna ukrainska statens natur är alliansen mellan storkapital och toppstatsbyråkrati med stöd av fascistiska element under USA:s totala politiska och finansiella kontroll”.

Källa: Fragment av ett uttalande av den Ryska Federationens Kommunistiska Parti den 15 maj 2022
https://cprf.ru/2022/05/rusia-libra-la-lucha-contra-el-neonazismo-en-ucrania/