Translate

söndag 8 maj 2022

Ukraina: När handeln med mänskliga organ nyliberaliseras mitt under krig

 
Ukraina: När handeln med mänskliga organ nyliberaliseras mitt under krig

 

I en genomgång av ukrainska lagar för donationer, transplantationer och pristariffer för dessa mänskliga organ presenterar den ryske journalisten Alexander Sadovnikov en hårresande beskrivning hur även detta viktiga område inom läkarvetenskapen och sjukvården bokstavligen har avreglerats enligt kända nyliberala mönster. Och ny lagstiftning äger rum mitt under en krigskonflikt i landet.

 

I sammanfattning kan följande punkter fastställas, enligt Sadovnikov, som kritikerna naturligtvis antingen kommer att mörka eller anklaga för att vara ”Kremlpropaganda”:

 

·         Inte bara statliga kliniker utan även privata kliniker kan nu ges rätten att ta bort och transplantera organ.
       

·         Samtycke till avlägsnande av organ breddas och har förvandlats till ett godtycke.
          

·         Transplantation ”On-line” är nu möjligt via SMS, etc.

·         I massgravarna för dödade civila i Donbass grävdes kroppar fram med professionellt öppnade bukhålor utan inre organ.
          

·         Transplantationskirurger utstrålar optimism efter starten av den ryska ”Militära Specialoperationen”.
          

·         Ny Lag för anatomiska transplantationer är momsbefriade, med tanke på export.
          

·         EU-länder skriker efter donationer. En njurtransplantation i Ukraina kostar 13,600 dollar, i Tyskland: 180,000-260,000 euro!
          

·         Läkare Utan Gränser, känd för sin obskyra verksamhet under kriget i Kosovo är också verksamma i Ukraina.          

Spanien toppar Världsligan de senaste 25 åren över donationer inom landet.

 


Av Alexander Sadovnikov, News Front Agency, Moskva.

 

Ukrainska demoniska karaktärer från sagor, som sjöjungfrun Viy, Mavka, häxor och trollkarlar, vad gäller deras skräckinjagande karaktär, bleknar de i jämförelse med de moderna monstrositeterna och vampyrerna i vita rockar, nu officiellt tillåtna i det ukrainska sjukvårdssystemet.

 

Man kan säga att mer olycksbådande lagar inte kunde ha uppfunnits för utvecklingen av hemlig ”transplantologi” enligt existerande förutsättningar. Detta är en ”Point of no Return” av humanism och den mänskliga rätten till liv. Ukraina kan säkert kallas en ”mästare” i brottsligt avlägsnande av mänskliga organ och deras leverans för export.

 

Det är som om ”läkarna” hade på känn om kriget i Donbass och förberedde sig.

 

Försöken att officiellt förvandla detta land till ett eftertraktat helvete för underjordiska transplantatologer började i maj 2018, när Lag nr 2427-VIII om användning av mänskliga anatomiska transplantationer godkändes. Det var en ramlag som behövde detaljer och förtydliganden.

 

Och de följde efter i slutet av december förra året, när Verkhovna Rada antog Ukrainas lag ¹5831 ”Om reglering av frågan om transplantation av mänskligt anatomiskt material”. De ”detaljer” och ”förtydliganden” som den innehöll fick blodet att frysa i venerna på advokater och läkare.

 

Faktum är att nu är ingen ukrainare fri att göra sig av med sina organ. Samtycke till avlägsnande kan ges BÅDE av hans ANHÖRIGA och av DEN som tar hand om honom eller den som har lovat att begrava honom. Det vill säga vilken person som helst, utan att ange yrket eller hänvisa till lagen.

 

Även BEFÄLHAVAREN för den militära enheten, CHEFEN för sjukhuset eller chefen för ett HEMLIGT eller LAGLIGT fängelse, där personer som är fängslade av absurda skäl förvaras, kan komma att förlora sina organ.

 

Barn är också avsedda att bli donatorer.

 

Tekniskt sett finns det två kategorier av döda och döende:

 

1.   De som har drabbats av hjärndöd eller hjärtstillestånd. Naturligtvis är en hjärndöd donator högst att föredra, eftersom organen i det här fallet tas från en levande kropp. Men i verkligheten är hjärndöd ett rent formellt krav, som löses med ett ”falskt intyg” om skada eller stroke. En helt frisk person kan sövas, deras organ tas ur kroppen och hjärndöd eller. . .
   

2.   . . . ett stopp för hjärtaktiviteten registreras.
    

En annan viktig punkt är att inte bara statliga kliniker utan även privata kliniker nu ges rätten att ta bort och transplantera organ. Och det finns enorma problem med insyn i behandlingsprocessen och journalföringen.

 

 

 

Transplantation ”On-line”!

 

Och här är en annan kriminell touch för att undvika alla frågor om laglighet helt och hållet. Ukrainare kommer att kunna ta emot organ för transplantation elektroniskt.

 

Och föreställ dig nu situationen: en döende person ligger på sin dödsbädd med hjärn- eller hjärtdöd, och plötsligt får han från sin telefon ett sms med samtycke till donation. Absurd? Nej, allt regleras i enlighet med Ukrainas lagar.

 

Och låt oss nu komma ihåg uppgifterna om de många försvinnandena av ukrainska soldater och civila, till och med lätt skadade, som hade oturen att bli inlagda på den ukrainska arméns sjukhus under konflikten i Donbass (2014-2022). Dessa människor förklarades som försvunna eller deserterade för att staten skulle slippa betala pensioner till sina familjer.

 

Det finns också andra fakta: i massgravarna för dödade civila, offer för de ukrainska väpnade styrkorna (AFU), hittades ofta kroppar med professionellt öppnade bukhålor och utan inre organ.

 

Samtidigt har det framkommit att professionella västerländska transplantationskirurger har arbetat eller arbetar i den ukrainskockuperade regionen Donbass. Det finns till och med en rekommenderad standard för att transportera ett organ i speciella kyltermosar, från ett militärsjukhus till en klinik där transplantationen kommer att äga rum: transporten får inte överstiga mer än 14 timmar.

 

Det verkar som om ukrainska och västerländska transplantationskirurger efter starten av den ryska ”Militära Specialoperationen” utstrålar optimism och tilltro till morgondagen, eftersom antalet skadade och döda i inom den ukrainska försvarsmakten har ökat kraftigt. Och så här ska de officiellt göra organdonation till ett massfenomen.

 

I massgravarna för dödade civila i östra Ukraina, Donbass, med rysk befolkning påträffades offer för den ukrainska militären, ofta kroppar med professionellt öppnade bukhålor och utan inre organ. 

Organ för export

 

Ovannämnda lag föreskriver skapandet av ett enda statligt transplantationssystem, genom vilket en dator kommer att välja paren av givare och mottagare. Den kommer också att välja immunologiskt kompatibla par, utvärdera hur brådskande transplantationen är, tiden det tar att transportera organet till sjukhuset och kroppsparametrarnas kompatibilitet.

 

I praktiken fungerar verksamheten så här:

 

·         Det ukrainska hälsoministeriet får en väntelista från europeiska kliniker och börjar söka efter en lämplig donator bland skadade patienter, fångar och i allmänhet bland medborgare, med hjälp av journaler från polikliniker.
          

·         En person med lämpliga organ kan kidnappas från gatan som en del av ”bekämpande av terrorism”, eller så kan en skadad person föras till en intensivvårdsavdelning. Eller ett fängelsesjukhus kan skicka en fånge för hans ”vaccination”... Och använda dem alla som en dyr hopfällbar ”konstruktör”.          

 

 

Här kommer klimax: Den 14 april i år godkände parlamentet i Kiev Lag nr. 5610 som undantar anatomiska transplantationer från moms. I en normal ekonomi är varor som exporteras vanligtvis undantagna från moms, och målet är tydligt: ​​att minska kostnaderna och öka konkurrenskraften (internationellt). Detta har gjort Ukraina till världens ledande exportör av donatororgan.

 

Det är värt att nämna att lagarna antogs på initiativ av Mikhail Radutsky, en suppleant från partiet Sluzhba Naroda, som är chef för den Parlamentariska Kommittén för Nationell Hälsa. Han kallas också Zelinskis Proxy för medicin. Och här är det kommersiella intresset mer än uppenbart, eftersom Radutsky driver det största nätverket av privata kliniker i Ukraina.

 

Enligt Transplant Coordination Center i Ukraina finns det redan 27 transplantationscenter i drift. Men det här är officiellt. Fältsjukhus och fängelseoperationssalar räknas inte här.

 

Det ukrainska parlamentet där lagarnas om donationer och transplantationer antogs.


 

Priserna enligt organ

 

Normalt i Europa transplanteras njurar, hjärta, lungor, lever, bukspottkörtel, tarmar och hornhinna. Den genomsnittliga väntetiden är cirka fem år. Det är dock fruktansvärt ont om organ, och själva transplantationerna är mycket dyra: från flera tiotals till hundratusentals dollar. Detta är priserna i TYSKLAND:

 

·         Levertransplantationer: från 200 tusen till 250,000 euro.          

·         Njurtransplantation: från 180 tusen till 260,000 euro.          

·         Benmärgstransplantation: 120 tusen-140,000 euro.          

·         Hjärttransplantation: 50 tusen – 400,000 euro.
          

Nästan 3 800 organtransplantationer genomfördes i Storbritannien 2019-2020, men det täcker inte hela efterfrågan: 2020 fanns det mer än 6100 patienter på väntelistan för en transplantation i Storbritannien. Efterfrågan är med andra ord inte ens till hälften tillfredsställd.

 

Situationen är liknande i USA, med en väntetid på 3 till 5 år eller mer. Potentiella mottagare tillfrågas på National Kidney Foundations (NFK) hemsida om de har försäkringar och pengar att betala för en dyr operation.

 

Den rapporterar också att United Network for Organ Sharing (UNOS) har en väntelista för organtransplantationer. Ett centraliserat datornätverk förbinder alla OPO och transplantationscenter. Och Ukrainas Unified State System of Transplantation är överraskande integrerat i denna logistik.

 

Ett annat märkligt faktum: Sedan början av den ryska Militära Specialoperationen i Ukraina tillkännagav NKF en ökad fart av finansieringen, utvecklingen och kommersialiseringen av behandlingarna. För att göra detta kommer stiftelsen att investera i nya företag som utvecklar ”innovativa njurbehandlingar”.

 

Man undrar hur mycket av detta som har med Ukraina att göra, eftersom ”innovation” mycket väl kan betyda all den anarki som har förvandlat alla ukrainare till potentiella givare till väst.

 

EU uppmanar på jesuitiskt vis länder med låga transplantationsfrekvenser (och dessa är de fattigaste) att lära sig av erfarenheterna från EU-medlemmar som har det bra. Dessa är de rikaste länderna i väst. Med tanke på prisskillnaden blir det en enkelriktad gata och organ från fattiga länder kommer att gå till mottagare i rika länder. Eftersom marknadens lag är att sälja där priset är högre.

 

Webbplatsen för Ukrainas hälsoministerium visar de officiella priserna för transplantation av olika organ. De är mycket lägre än i de rika EU-länderna. Till exempel kostar en njurtransplantation i Ukraina 13 600 dollar. Jämför det med Tyskland: 180,000-260,000 euro! Det är 20 gånger högre kostnad!


  

Hur är transplantologin i EU?

 

Vid första anblicken finns det ett oförklarligt cykliskt mönster och fluktuerande antal organtransplantationer i den Europeiska Unionen. Vissa år, för perioden med början år 2000, var antalet transplantationer högre eller lägre, men sedan 2010 har det skett en stadig tillväxt. Och det är inte på grund av solaktivitet.

 

Pusslet blir tydligare när tidpunkten och intensiteten av konflikter i Mellanöstern, Afrika, Ukraina och andra regioner läggs till bilden.

 

Enligt Europaparlamentet genomförde EU 2009-2015 framgångsrikt en handlingsplan för att främja organdonation och transplantation.

 

Den har inte varit framgångsrik. Lyckligtvis började organ komma från andra regioner än EU. 2009 var det kriget i Somalia, 2010 religionskriget i Nigeria, 2010-2011 den tunisiska revolutionen, 2011-2011 den libanesiska revolutionen. Den tunisiska revolutionen, 2011-2013. Den egyptiska färgrevolutionen. Kriget i Libyen har pågått sedan 2011. 2011 kriget i Syrien. 2014 ägde ytterligare en amerikansk intervention rum i Irak. Och 2014 började kriget i Donbass. Och det finns Läkare Utan Gränser och andra västerländska freaks med skalpeller och utan moral överallt.

 

För närvarande står frågan om organdonation och transplantation på EU:s politiska agenda. Det åtgärdas genom lagstiftning, en handlingsplan och samfinansierade projekt. Europaparlamentet har antagit resolutioner om aspekter av organdonation och transplantation, inklusive möjligheterna att öka donationen från levande och döda, förbättra samordningen av donationsprocesser och intensivvårdsavdelningar, förbättra kvaliteten på transplantationer och optimera förstärkta donationskriterier.

 

Låt oss nu se reklamen från sjukhuset Aleman de la Charités (Berlin) webbplats:

 

”Överlevnadsgraden efter transplantation här är gynnsammare än i USA. I komplicerade fall av njursvikt är sjukvården i Tyskland bättre än i USA. Forskare vid Charité-Universitätsmedizin Berlin visar att våra patienter med högre risk för avstötningsreaktioner på grund av tidigare immunisering har en bättre överlevnadsgrad än personer med liknande svår sjukdom i USA. Det gäller inte bara vid dialys, utan även tiden efter att man fått en ny njure. Anledningen är det effektiva europeiska organdonationssystemet, där organdonatorers och mottagares data registreras, analyseras och tilldelas optimalt till rätt patienter”.

 

Återigen minns vi den nuvarande systematiseringen av givarinformation i Ukraina. . .

 

Och sedan ger marknadsföringen av det obskyra tyska geniet en annan förklaring till dess ”framgång”: tiden som går från utvinningen av ett organ till transplantationsögonblicket är mycket mindre. Ju tidigare du introducerar den, desto bättre kommer den att slå rot.

 

Kom nu ihåg den tidigare listan över länder med krig och konflikter. Det är där västerländska transplantologer har händerna fulla. Och här är nyckeln till den tyska ”framgången”:

 

·         Avståndet mellan Libyen och Tyskland är 2820 km, det vill säga 3,5 till 4 timmar med flyg.
          

·         Avståndet mellan Libyen och USA är 10,083 km, det vill säga 12 timmar eller mer med flyg. Det vill säga leveransen är tre gånger snabbare och uppfyller 14-timmarsregeln.
          

 


 

Affärer med ukrainska flyktingbarn

 

Men det gamla Europa är inte det enda som behöver organtransplantationer och väntar på dem från Ukraina. Det finns en annan kategori av ”lovande givare”: ukrainska flyktingar, och det finns redan gott om bevis på att de har försvunnit.

 

Till exempel har mer än 500 ukrainska barn och ungdomar som kommit till EU utan sina föräldrar, men åtföljda av vissa personer ”försvunnit” i mörkret. Vissa av dem har helt klart blivit en del av sexindustrin för lokala pedofiler, medan andra förmodligen blivit offer för hemliga transplantationer.

 

Bernard Kouchner

Förresten, sedan mars har en organisation vid namn Läkare Utan Gränser varit verksamma i Ukraina. Det är samma organisation som under kriget i Kosovo deltog i illegala operationer av att plocka ur organ från tillfångatagna serbiska soldater och från den serbiska befolkningen. Särskilt en välkänd personlighet i den västerländska politikens värld, den tidigare åklagaren vid domstolen i Haag, Carla
Carla Del Ponte
Del Ponte
, förklarade det i sin bok ”Jakten. Jag och krigsförbrytarna”, där hon uttryckligen anklagade en av grundarna av Läkare Utan Gränser, Bernard Kouchner, för att motsätta sig utredningen av dessa brott.

 


Specialiseringen av denna organisation är intressant. I Afrika, till exempel, är dess främsta officiellt deklarerade mål att sterilisera befolkningen för att begränsa födelsetalen. Och svarta kvinnor steriliseras med förklaringen: ”Tänk om de blir offer för våldtäkt och oönskade graviditeter?” I den meningen är det bästa botemedlet mot migrän giljotinen.

 

Även i Afrika har människor upprepade gånger anklagat Läkare utan gränser för att sprida Ebola och andra dödliga infektionssjukdomar. Och det ukrainska verksamhetsfältet är mycket bredare: de kan sprida smittan för att minska den slaviska etniska gruppen och minska samma etniska grupp med metoder för den redan officiella ”ukrainska” transplantationen.

 

Nu stimuleras efterfrågan på organ i EU och USA av pandemin. Under 2020 och 2021 var antalet transplantationer markant lägre än föregående år. Så det finns nu en enorm efterfrågan på transplantationer i väst. Och här är det, Ukraina, landet där brott mot lagen och krigslagar är generaliserat och där källan för organ och allt biomaterial fås till halva priset... Det är bara att plocka isär en människa i delar. . .

 

 

 

Presidentfrun i statskuppens Georgien

 

Sandra Roelofs, fru till Georgiens förre president Mikheil Saakashvili, är också känd för att ha varit ansvarig för den illegala verksamheten för organförsäljning 2014-2015.

 

Vanliga soldater från AFU beskriver ofta vad som händer när de skriver till sina familjer från frontlinjerna. Ett av dessa brev, som hittats i kläderna på kroppen av en av de dödade soldaterna i strid, lyder enligt följande:

 

”Armén har blivit en privat verksamhet. En verksamhet som tjänstemän tjänar på. Det handlar om att sälja organen från våra vapenbröder som levereras från Ukraina till Europa”.

 

Uppenbarligen tar Zelenski själv del i vinsten för de ”underjordiska” och ”lagliga” transplantationerna. Misstanken förstärks ännu mer eftersom han är en drogmissbrukare, och missbrukare har ofta lever-, njur- och bukspottkörtelsvikt.

 

Så att befinna sig i närheten av transplantationerna är en ganska naturlig önskan hos den drogförgiftade hjärnan.

 

 

Översättning:

Dick Emanuelsson, Tegucigalpa-Honduras

Orginalkälla:
https://radiolaprimerisima.com/noticias-generales/destacado/ucrania-es-lider-en-el-trafico-criminal-de-organos/